Tingsrydsalternativet agerar magstarkt

Debatt Artikeln publicerades

Martin Uleskog, Tingsrydsalternativet, menar att situationen på kommunens förskolor skulle lyfts innan budgetarbetet.

Anmärkningsvärt med tanke på att information om detta finns i budgetförutsättningarna som Bildningsnämnden beslutat om så tidigt som den 28 mars och som varit en del av det totala budgetunderlaget ända sedan dess.

I Bildningsnämndens budgetförutsättningar framgår att mot bakgrund av prognosen för antalet barn i förskolan finns behov av utökade lokaler och antalet tjänster.

Redan den 19 mars informeras Bildningsnämnden om arbetet med kapacitetsutredningen för att belysa kommunens faktiska tillgång till adekvata lokaler i förhållande till antalet barn. Tingsrydsalternativet har haft en ordinarie ledamot i Bildningsnämnden hela 2019. Man har alltså haft alla förutsättningar att få information, ställa frågor samt drivit på i frågan om situationen på förskolorna om man inte varit nöjd.

Även på kommunens budgetinternat den 10–11 april lyftes situationen på kommunens förskolor. På internatet var Tingsrydsalternativets partiledare närvarande.

Så trots att partiet finns representerat i Bildningsnämnden, varit närvarande på budgetinternatet samt haft samma budgetunderlag som alla andra partier så väljer man att nu kritisera avsaknad av information som funnits eller som man kunnat begära få kompletterat om man inte varit nöjd.

Att uttrycka att ”man borde ha fått reda på det innan budgetarbetet” känns magstarkt när Tingsrydsalternativet tillsammans med Sverigedemokraterna var de enda två partier i Tingsryds kommun som inte arbetade fram ett budgetförslag alls.

I slutvoteringen vann Socialdemokraternas, Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag med stöd av Vänsterpartiet över motförslaget från Centerpartiet som fick stöd av Tingsrydsalternativet. Majoritetens förslag innebar en miljon mer till Bildningsnämnden än det budgetförslaget som Tingsrydsalternativet röstade på. Kanske värt att komma ihåg.

Magnus Carlberg (S)

”Att uttrycka att ”man borde ha fått reda på det innan budgetarbetet” känns magstarkt när Tingsrydsalternativet tillsammans med Sverigedemokraterna var de enda två partier i Tingsryds kommun som inte arbetade fram ett budgetförslag alls”, skriver Magnus Carlberg (S).
”Att uttrycka att ”man borde ha fått reda på det innan budgetarbetet” känns magstarkt när Tingsrydsalternativet tillsammans med Sverigedemokraterna var de enda två partier i Tingsryds kommun som inte arbetade fram ett budgetförslag alls”, skriver Magnus Carlberg (S).