Trafikverket silar mygg och sväljer kameler

Insändare Artikeln publicerades
Omdiskuterad skylt.
Foto: Karl-Magnus Lundvall
Omdiskuterad skylt.

Återigen har vi i denna tidning kunnat läsa den segdragna historien om ”Langes skylt” längs väg 23 strax utanför Virestad.

Vi som har varit med lite längre än Trafikverkets nuvarande och orimligt bokstavstrogna jurister minns väl hur frågan tyngt våra hårt arbetande byråkrater, alltsedan den praktiskt inriktade landshövdingen Wiggo Komstedt engagerade sig i densamma. Dåförtiden gällde fortfarande den gamla sanningen: ”De unga kan reglerna men de gamle undantagen.”

Frågan har sedan legat still intill nuvarande inventering med viteshot mot ägaren. Utifrån historien kan det också starkt ifrågasättas om inte länsstyrelsens handläggande jurister nu snabbt skulle ha kunnat avgöra frågan och i stället ägnat sig åt viktigare ärenden.

Från ett större samhällsperspektiv synes Trafikverkets motiveringar som något patetiska. Att tala om 2 sekunders ouppmärksamhet till skyltens fromma är både personrelaterat och knutet inte bara till en eventuell skylt utan till hela den omgivning som passeras. För att uppfylla denna åberopade, byråkratiska vansinnighet krävs en kraftig begränsning av all byggnation längs alla vägar, samtidigt som en mycket kraftig decimering av samtliga viltstammar måste ske, enär det synes svårt att förbjuda trafikanterna att titta på desamma . Till detta ska också läggas den uppsjö av skyltar och bildspel som alltmer etableras i alla våra städer och tätorter. Även om dessa styrs av annan huvudman måste utgångspunkten för tillståndsgivningen vara densamma.

Och till sist, den olycksstatistik som Trafikverket åberopar synes inte på något sätt kunna knytas till den aktuella skylten, ens i Trafikverkets vildaste fantasi. Jag har själv passerat denna bortemot 10 000 gånger men aldrig sett någon olycka på grund härav. Däremot åtskilliga sådana på grund av olika viltslag på och vid sidan av vägen. På dessa biter ingen överdriven byråkrati, bara viltstängsel och dylikt.

Olle Nilsson, opolitisk sanningssägare