Tröttsamt felaktigt tjat från borgerligt håll

Debatt Artikeln publicerades

Man tröttnar på att ständigt höra från borgerligt håll att regeringen inte gör något åt personalbristen inom offentliga verksamheter och inte heller håller sitt löfte om EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Argumenten som framförs är att Stefan Löfven nu har regerat i fyra år efter att han gick till val på löften om förbättringar.

Ulf Kristersson och Ebba Busch Thor.
Foto: Stina Stjernkvist/TT
Ulf Kristersson och Ebba Busch Thor.

Bristen på kompetent personal kan härröras till alliansens regeringsperiod då utbildningsplatserna för till exempel polis och sjukvårdspersonal beskars till mindre än hälften av de som Göran Persson lämnade efter sig. Alltså kan inte polismyndigheten eller sjukvårdshuvudmännen ens ersätta den naturliga avgången med nyutbildade poliser och vårdpersonal och absolut inte öka numerären förrän Löfvens utökade utbildningsplatser börjar leverera nyutbildat folk. Detta är ren fakta men ändå envisas borgerligheten inklusive SD att kritisera regeringen för det de själva orsakat.

Borgerligheten riktar också kritik mot att Stefan Löfven inte tycks kunna uppfylla löftet om EU:s lägsta arbetslöshet år 2020, trots att de måste ha vetskap om att det utan förvarning tillkom tusentals flyktingar sedan det löftet gavs som nu hamnat i statistiken. Man borde i stället berömma Löfven för att han trots alliansens destruktiva nedskärningar ändå lyckats åstadkomma en arbetsmarknad med den högsta sysselsättningsgraden i jämförbara länder.

Lars-Erik Svensson (S), Tingsryd