Ungdomar behöver den rätta vägledningen

Debatt Artikeln publicerades

Bristen på sjuksköterskor, lärare, och poliser växer. Vi hör statsministern säga hur vi behöver mer resurser och personal inom landets “kärnyrken”. Var ska denna utveckling börja? Utvecklingen bör börja redan i slutet av grundskolan.

Studie- och yrkesvägledare har en viktig roll för ungdomars arbetssökande, anser Granit Doroci, Moderata ungdomsförbundet Kronoberg.
Foto: ANDERS WIKLUND / TT
Studie- och yrkesvägledare har en viktig roll för ungdomars arbetssökande, anser Granit Doroci, Moderata ungdomsförbundet Kronoberg.

Skolinspektionens granskning visar att studie och yrkesvägledaren inte aktivt vägleder eleverna utifrån hur utbudet eller efterfrågan på arbetsmarknaden ser ut. Det är ett problem som drabbar samhället i sin helhet, men främst eleven som vill ha ett jobb direkt efter gymnasiet.

Ett samhälle som bygger på individens eget ansvarstagande och stöd från välfärden vid behov, kräver ett fungerande samhällskontrakt. Därför är en funktion där engagerade ungdomar kommer in i arbetsmarknaden på ett snabbt och smidigt sätt viktig. För att förverkliga det krävs goda kommunikationer mellan elev och studie- och yrkesvägledare, där eleven får information i god tid om vilken utbildning som skapar bäst förutsättningar för att få ett jobb.

Ungdomsarbetslöshet är aktuellt och ett av dagens ungdomars större bekymmer, majoriteten av de ungdomarna som står utanför arbetsmarknaden har gått ut gymnasiet. Mitt konkreta och förebyggande förslag ser till så att ungdomar som söker sig till jobb också får den rätta vägledningen för att lyckas nå sitt mål.

De finns de som anser att elevens karriärinriktning ska grunda sig i ens intressen och förmågor. Det är något som jag håller med om, men för att kunna fatta ett informerat val behöver eleven ha en verklig uppfattning om situationen på arbetsmarknaden.

Vikten av ett jobb väger tungt. Att ungdomar som söker sig till ett jobb får det stöd de behöver både från kommunen och studie- och yrkesvägledaren är viktigt för att bilda en ansvarstagande generation som kan försörja sig själv och stå på egna fötter.

Ungdomar behöver jobb lika mycket som jobben behöver ungdomar. En mer aktiv vägledning leder till att den tillgängliga arbetskraften ökar för arbetsgivarna.

Granit Doroci, Moderata ungdomsförbundet Kronoberg