Upprätta en Folkvårdsförening som värnar folket

Insändare Artikeln publicerades

Jag läste på Smålandspostens opinionssidor att Lars Carlsson, Naturskyddsföreningen i Växjö, vill stänga den småskaliga vattenkraften till förmån för vandrande fiskar. I samma kategori är även Fältbiologerna, djurrättsaktivister, etcetera som vill ta över makten över skogsbrukande och jakt till förmån för rödlistade och sällsynta arter.

Jag uppmanade 2017 politikerna att upprätta Folkvårdsverket eftersom exempelvis Naturvårdsverket inte förmådde förstå att det bor människor vid vindparkerna och dessutom hotade politikerna att med vetorätt slippa vanligt folks inflytande.

Nu verkar det vara dags att upprätta en Folkvårdsförening som värnar folkets framtid, inte minst på landsbygden. Där behövs ”alla bäckar små” för att ge möjligheter till fortsatt företagande, boende och skatteintäkter till en levande landsbygd snarare än folktom ödemark.

Det finns en rad krisområden i Sverige, sjukvården, energiområdet, rättssäkerheten, migrationsfrågor, försvar, där politikerna borde aktivera sig och komma med skarpa beslut. Dock, efter seriösa konsekvensanalyser.

Frågan är väl vad man kan förvänta sig av politiker som har kämpat över fyra månader för sin egen maktposition för att förhindra regeringsbildning? Även lokalt har vi problem med politiker som av fartblindhet anser att 700 miljoner kronor måste investeras i nytt kejserligt palats mitt i byn och med en malplacerad arkitektur, medan sjukvården ”går på knäna”. Jag vet att det är helt skilda kassor men det är dock våra skattepengar i båda. Investera i kompetent sjukvårdspersonal med villkor som gör att man stannar och trivs i sitt värv och inte i nya husbyggen.

Upprätta en Folkvårdsförening och ge den makt till reell påverkan.

Lars Carlsson, Urshult

Debatten om vattenkraften rullar vidare.
Debatten om vattenkraften rullar vidare.