Utköp av ännu en chef

Insändare Artikeln publicerades

Återigen kan vi läsa att en chef blivit utköpt för skattepengar. Den här gången är det kommunikationschefen på Region Kronoberg som får lämna och samtidigt fortsätta ta emot lön i 14 månader.

När en chef får lämna sin position beror det troligen på att man inte levererar det som efterfrågas, antingen i form av resultat alternativt inte följer de värderingar man utsetts att leva efter och leda sin personal i. Att man då ska få, som i det här fallet, 14 månadslöner är absurt men förekommer alltför ofta inom kommunal och regional verksamhet.

En uppsägningstid bör givetvis finnas i ett anställningsavtal men samtidigt en rätt att avsluta en anställning utan längre ersättningskrav om det visar sig att den anställde inte uppfyller kraven. Att detta sker om och om igen med pengar som kan användas till bättre nytta är irriterande.

Klokare avtal alternativt bättre rekryteringar borde nog vara en punkt på dagordningen i arbetet med ständiga förbättringar som jag förväntar mig drivs inom dessa verksamheter.

Leif Nilsson