Utsläppen i Sverige ökar – SD förnekar

Insändare Artikeln publicerades

Enligt Naturvårdsverket ökade de svenska utsläppen med två procent under 2018 och ändå har man inte räknat in utsläppen från konsumtionsimporten och utlandsflyget.

Men SD kommer väl att förneka detta också, ty svenskarnas utsläpp enligt dem är ju försumbara. Inte heller tycks SD ha fattat att om alla invånare på jorden konsumerade som vi svenskar så skulle det behövas minst fyra jordklot.

Svensk import av soja och kött från Brasilien bidrar till regnskogsskövlingen i Amazonas. De ökade växtgasutsläpp som detta bidrar till räknas inte in.

Nej, enligt SD kan vi svenskar fortsätta med vår överkonsumtion av importerade varor.

Det är bara kineserna som ställer till det. Att invånare i USA per capita släpper ut betydligt mer än genomsnittskinesen tycks inte heller ha nått SD.

Börje Svensson

Börje Svensson tycker SD har en förnekande inställning till Sveriges utsläppt.
Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT
Börje Svensson tycker SD har en förnekande inställning till Sveriges utsläppt.