Vad får vi för våra skattepengar i Alvesta?

Insändare Artikeln publicerades
Signaturen B.F anser att Alvesta kommun bör satsa mer på vägarna även utanför tätorterna. Arkivbild.
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT
Signaturen B.F anser att Alvesta kommun bör satsa mer på vägarna även utanför tätorterna. Arkivbild.

Vi bor cirka 100 personer i Odensjö by Skatelövs församling, bland dem flera unga familjer med barn, en fin åldersfördelning. Av de arbetsförande jobbar cirka 80% i Växjö kommun men betalar skatt i Alvesta. En fråga är - vad får vi som bor lite utanför tätorterna (Alvesta, Vislanda, Moheda och Grimslöv) för skattepengarna vi betalar?

Svaret är knappast något.

På 1970-talet införlivades Skatelöv med Alvesta kommun. Skatelöv var en rik församling, vi fick våra vägar upprustade, vissa belagda med oljegrus, det sattes även upp vägbelysning. Vidare fick vi även bidrag för en samlingslokal.

Vad har hänt sedan dess? Vägbelysningen revs till hälften, resterande ersattes med usla lampor samt att samlingslokalen fråntogs oss. Nu rivs de hårdbelagda vägarna och ersätts med grusvägar av bedrövlig kvalitet.

För cirka ett år sedan blev vi Odensjöbor kallade till ett möte angående de enskilda vägarna i byn. Vi blev informerade att en av de enskilda belagda vägarna var i så dåligt skick att de statliga bidragen drogs in om vägen inte åtgärdades. (Tidigare har underhållet för 2 vägar slopats)

Vi erbjöds två olika alternativ:

• Vi bybor övertar vägen i befintligt skick och står för underhållet själva.

• Kommunen river upp vägen och ersätter med en grusväg.

Vi valde det senare alternativet, underhålla vägar och fördela kostnader bland oss bybor skulle bara skapa osämja.

Således rev kommunen upp vägen och ersatte med en grusväg som blev ett stort fiasko, knappt farbar med bil och att cykla är rent farligt.

Lösningen är nog att lägga på ett lager oljegrus som binder ytan. Då får vi en väg som håller 25 år med ett minimalt underhåll.

Det verkar som att Svevia är huvudentreprenör för vägbyggen i kommunen, man tycker att de kunde ge lite bättre råd till de ansvariga.

Det är dags för kommunen att visa lite intresse för oss som bor lite vid sidan om.

Montera upp vägbelysningen, ledning och stolpar finns.

Belägg våra resterande grusvägar med oljegrus i. Det rör sig om cirka 2,5 km.

B.F