Vänsterpartiets politik ger lägre hyror

Debatt Artikeln publicerades

Vänsterpartiet kommer att verka för att Vänsterhyror på nyproducerade hyresrätter införs här i Växjö kommun, skriver Robert Armblad (V), Anders Göranson (V) och Ylva Jönsson (V).

Vänsterhyror skulle innebära uppemot 30 procent lägre hyror i nyproduktion, skriver Vänsterpartiet.
Foto: Christine Olsson/TT
Vänsterhyror skulle innebära uppemot 30 procent lägre hyror i nyproduktion, skriver Vänsterpartiet.

Den nya socialdemokratiskt ledda regeringen har slutit en högerpolitisk överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna som bland annat innebär stora skattesänkningar och ökade bidrag för de allra rikaste samtidigt som regeringen lovar att höja hyran och försämra arbetsrätten för vanliga löntagare. Vi i Vänsterpartiet vill däremot gå en annan väg. I stället för att ge redan välbeställda ännu mer så vill vi förbättra för vanligt folk.

Vi i Vänsterpartiet vill exempelvis införa en ny typ av hyresmodell som vi kallar Vänsterhyror. Modellen skulle innebära uppemot 30 procent lägre hyror i nyproduktion. Med vår modell skulle fler ha råd att bo i en nyproducerad hyresrätt. Förslaget finansieras genom att hyrorna baseras på låneräntan i stället för den kalkylränta som man normalt sätter hyrorna utifrån. Den lägre hyran gäller under tio år för att sedan omförhandlas. Modellen används i Örebro och har gett goda resultat: fler hushåll har råd att flytta in i nybyggda lägenheter och hyresvärden slipper stå med outhyrda lägenheter.

I dag råder det bostadsbrist i Växjö kommun. De hyresrätter som byggs har så hög hyra att hushåll med låga och normala inkomster inte har råd att efterfråga dem. Dessutom så har den blågröna högern som styr i kommunen valt att privatisera och sälja ut många av våra allmännyttiga hyresrätter som tidigare haft låg hyra. Bostadsbristen består därför - trots ett högt bostadsbyggande de senaste åren. Det är kort sagt brist på hyresrätter som vanligt folk har råd med. Så kan vi inte ha det.

Under förra mandatperioden drev Vänsterpartiet igenom ett investeringsstöd som gör det billigare att bygga hyresrätter med rimliga hyror. Hittills har 20 000 lägenheter tillkommit med investeringsstöd. Vänsterhyror kan användas på lägenheter byggda både med och utan investeringsstöd. De riktigt låga hyrorna går dock bara att få med investeringsstöd. För en nybyggd trea innebär det 3 000 kronor lägre hyra per månad. Vänsterpartiet vill därför se ett utökat investeringsstöd för att fler nyproducerade lägenheter ska kunna få så låga hyror som möjligt.

Vänsterpartiet kommer att verka för att Vänsterhyror på nyproducerade hyresrätter införs här i Växjö kommun. Vi kommer att ställa krav på de allmännyttiga bostadsbolagen Växjöbostäder och Vidingehem att de tar sitt samhällsansvar och bygger hyresrätter som folk har råd att efterfråga. Genom att införa Vänsterhyror för nyproducerade hyresrätter kommer fler ha råd att bo i dessa lägenheter. Så bygger vi bostäder som alla har råd med – inte bara några få.

Robert Armblad (V), Vänsterpartiet Växjö, Anders Göranson (V), styrelseledamot Växjöbostäder, Ylva Jönsson (V), ersättare Vidingehem