Varför gör inte Växjöbostäder som Vidingehem?

Debatt Artikeln publicerades

Växjö kommun äger två allmännyttiga bostadsföretag, Växjöbostäder AB och Vidingehem AB. Bolagen verkar med andra ord i samma kommun, har samma ägare och har båda ett allmännyttigt ändamål med sin verksamhet. Man kan tycka att detta borde innebära att de två hyresvärdarna behandlar sina hyresgäster på ungefär samma sätt. Så är dock inte fallet, hyresgäster hos de båda bolagen behandlas tvärt om väldigt olika.

Växjöbostäder delar ut vinster på cirka 100 miljoner kronor till kommunen, gör stora vinster årligen och har upparbetat kapital på närmare två miljarder kronor. Trots denna extremt starka ekonomi kräver bolaget att deras hyresgäster ska betala för hyreshöjningar på sju procent för 2019. Växjöbostäders krav är årets rekord, det är högst i landet. Förhandlingarna med Hyresgästföreningen har givetvis strandat igen, och förhandlingarna måste återigen prövas av Hyresmarknadskommittén, en oberoende kommitté som avgör förhandlingar som strandat mellan allmännyttiga bostadsbolag och Hyresgästföreningen.

Vidingehem går också med vinst och har en solid ekonomi. Men till skillnad från Växjöbostäder har Vidingehem agerat som andra allmännyttiga bolag i landet, och ställde rimliga krav på hyreshöjningar. Vidingehem och Hyresgästföreningen enades om en hyreshöjning för 2019 på 1,4 procent. Det har varit smidiga förhandlingar där parterna har uppvisat ömsesidig respekt för varandra och enats om hyreshöjningar utifrån lokala kostnadsförändringar.

Växjöbostäders upprepade och oansvariga agerande i hyresförhandlingarna visar att man inte förstår vilken roll man har som allmännyttigt bolag. Man verkar helt ha glömt bort att man utöver att vara ett vanligt företag även har ett socialt ansvar. Ett allmännyttigt bostadsbolag har ett ansvar för att se till att alla kommunens invånare har någonstans att bo. Det är skrattretande att påstå att en hyreshöjning på sju procent och skyhöga hyror leder till bostäder som är till för alla. Detta agerande riskerar både Växjö kommuns och Växjöbostäders anseende.

Frågan är då vad det beror på att Växjöbostäders agerande avviker från alla andra allmännyttiga företag i landet. Har bolaget missförstått sitt uppdrag och när ska politikerna i Växjö ta sitt ansvar för bolaget?

Björn Johansson, Ordförande Hyresgästföreningen region Sydost