Värna våra äldre – höj statusen för yrket som undersköterska

Debatt Artikeln publicerades

I Smålandsposten den 21 februari gick det att läsa att hemvården i Braås söker outbildad personal. Det gjorde mig ledsen. Har man totalt kapitulerat och accepterat läget?

Äldrevården, och inte minst hemtjänsten, har svårt att knyta till sig personal över hela landet. Det positiva är att detta problem har börjat diskuteras på ett seriöst sätt. Vanliga människor har börjat förstå allvaret. Frågan är: Har våra politiker gjort det?

Äldrevården diskuterades i samhällsprogrammet ”Opinion live” i SVT den 19 februari. En kvinna, vars mor bor på ett äldreboende i Västerviks kommun, hade tröttnat på den undermåliga vården och gjort ett upprop.

Med ett förflutet som arbetsledare och chef inom äldrevården och utbildare av undersköterskor, blir jag mycket ledsen, när jag läser Smålandspostens artikel om att hemvården i Braås söker outbildad personal. Likaså att tydligen lusten att köra bil värderas högre än att ge en god omsorg/omvårdnad.

Har man totalt kapitulerat och accepterat läget och därmed signalerar att vem som helst utan utbildning eller erfarenhet kan arbeta i undersköterskeyrket?

Arbetet med äldre kräver en specifik kunskap/erfarenhet och innehåller komplexa arbetsuppgifter.

Varför inte vända på ”problemet”, och fråga sig vad som behöver göras för att locka fler till detta intressanta och givande yrke?

Några idéer att jobba med: Bättre arbetsmiljö, högre löner, bättre karriärmöjligheter, legitimation. Alltså en högre status av undersköterskeyrket. Dessutom är en fungerande arbetsledning av yttersta vikt.

Tyvärr finns idag ingen relevant riktad högskoleutbildning för denna grupp arbetsledare, vilket är ytterst beklagligt. Detta påverkar naturligtvis resultatet i verksamheten negativt.

Min fråga till slut: Vad har ni ansvariga i Braås och på Växjö kommun för plan och planering för dessa outbildade anställda, för att säkerställa att de som behöver hemtjänst, får den säkra och kvalificerade omsorg/omvårdnad de har rätt till enligt gällande Socialtjänstlag?

Gunilla Holmström Bokor, ålderdomshemsföreståndare, omvårdnadslärare och diakon i Svenska kyrkan, Uppvidinge pastorat

Har man totalt kapitulerat och accepterat läget och därmed signalerar att vem som helst utan utbildning eller erfarenhet kan arbeta i undersköterskeyrket? Det skriver Gunilla Holmström Bokor.
Foto: Janerik Henriksson/TT
Har man totalt kapitulerat och accepterat läget och därmed signalerar att vem som helst utan utbildning eller erfarenhet kan arbeta i undersköterskeyrket? Det skriver Gunilla Holmström Bokor.