Växjö kommun – var nöjd över att ha tillräckligt med platser

Insändare Artikeln publicerades

Vi äldre blir bara fler och fler. Särskilt stor är ökningen bland äldre över 85 år. Fram till 2050 kommer enligt prognosen antal äldre över 85 år att ha fördubblats. Samtidigt har det sedan 1994 i särskilt boende försvunnit närmare 40 000 platser.

Allt fler kommuner uppger att de redan i dag inte har tillräckligt med platser.

Detta betyder att de närmaste åren kommer sannolikt många äldre med stora vårdbehov att nekas plats på särskilt boende.

Politikerna i Växjö kommun borde känna sig nöjda och glada över att ha tillräckligt med platser för att täcka de ökande behoven. Om kommunen har ett visst överskott nu, minska handläggningstiden så fler äldre snabbare bereds plats på särskilt boende.

Det som gör mig riktigt bedrövad är att Växjö kommun tycker att en medellivslängd på 36 månader på särskilt boende är för hög.

Kenneth Enelund