Växjö tänker fel kring trafiken

Insändare Artikeln publicerades

Städer har uppstått där människors färdvägar möts och behov av mötesplats för handel, kultur och maktutövning finns. Växjös etablering på näsen mellan sjöarna är ett gott exempel.

Med befolkningsökning och teknisk utveckling ändras förutsättningar och behov över tiden. Staden lever i symbios med sitt omland, ett förhållande som behöver hanteras varsamt, inte minst i en stad med växtvärk, som Växjö.

Politiker och tjänstemän verkar, enligt Smålandspostens artiklar, överens om att omvandla Växjö till en ”Gated Community”, utan tillträde för oss utanför gång och cykelavstånd till kommunborgen. Det hade varit klädsamt att avisera den förändringen på valaffischerna i oktober. En medveten segregering av samhället utifrån bostadsläge är väl om något en politisk fråga?

Vi som är bosatta utanför ljusföroreningarna vet att vi får ansvara själva för mycket, som annars är kommunala angelägenheter, exempelvis väghållning, vatten och avlopp, IT-system och kommunikationer. Det är självvalt, och i många fall ger det oss bättre funktioner än där det finns kommunala alternativ.

Stad och land lever i symbios. Vi behöver stadens funktioner för handel och kultur med mera. Att vi själva får stå för resorna i egna fordon accepteras. Men när vi inte längre är välkomna till staden, tryter tålamodet.

Stadens funktion börja urholkas. Från skogsbrynen hörs ett växande sorl:

Växjö, vad nöttar de té?

Bernt Söderberg