Vem äger belysningsstolparna längs väg 122 i Nöbbele?

Insändare Artikeln publicerades

Ja, frågan i rubriken är verkligen befogad. I maj månad 2017 (lägg väl märke till 2017) kördes en belysningsstolpe ner utmed väg 122 i Nöbbele i anslutning till väg 805 i samband med en trafikolycka.

Den nedkörda stolpen plockades bort ganska snart och min första tanke var att en ny kommer nog snart på plats.

Men tiden gick och inget hände. Därför kontaktade jag Växjö kommun framåt sensommaren 2017 och frågade varför ingen ny stolpe kommer upp.

Svaret jag då fick var att Växjö kommun inte äger den aktuella stolpen utan det gör Trafikverket. Då kontaktade jag Trafikverket och ställde samma fråga.

Döm om min förvåning när jag får svaret att den aktuella stolpen inte ägs av Trafikverket utan av Växjö kommun. Jag kontaktar Växjö kommun igen och får samma svar. Trafikverket äger stolpen! Jag kontaktar Trafikverket åter och får samma svar. Växjö kommun äger stolpen!

Men en tjänsteman på Trafikverket lovade kontakta Växjö kommun för att reda ut ägarförhållandet om berörda stolpe och att en ny snart skulle vara på plats. Men någon ny stolpe har inte kommit upp ännu efter snart två år.

I nära anslutning till berörda stolpe är det ytterligare fyra vägbelysningslampor som inte fungerar varav en i anslutning till busshållplats. Men tyvärr har jag ingen större förhoppning att någon ny stolpe kommer upp och att trasiga lampor lagas.

Ingen verkar äga berörda stolpar.

Eller är det ett led i att släcka ner landsbygden? Skärpning Växjö kommun eller Trafikverket.

Bengt Paulsson