Vi drunknar i plast – Växjö kommun kan visa vägen

Debatt Artikeln publicerades

Är det någon som har missat alla reportage om plastnystan stora som städer som driver omkring i haven, om mikroplaster som tar sig in allt levande, om valar och fiskar som svälts till döds av plaster som blockerar näringstillförseln?

Vi vet också att det finns skillnader mellan olika plaster vad gäller miljöpåverkan. Och att miljöpåverkan måste minimeras. Vissa länder har redan lagförslag om att förbjuda plaster som inte kan brytas ner i naturen. Olika länder har kommit olika långt när det gäller att återvinna plast.

Uppskattningar visar bara åtta procent av plasten återvinns på jorden, tolv procent eldas upp och resten slängs. Så kan vi inte ha det. Vi vill att man snarast via lag förbjuder plaster som inte kan återvinnas i vårt land och i världen. Och att det införs pantsystem som ger ekonomiska incitament för återvinning.

Ett tydligare producentansvar måste finnas. All hårdplast borde återvinnas på samma sätt som så kallade PET-flaskor. Plastprodukterna måste vara återvinningsbara i sin helhet, det vill säga samma plast i schampoflaska som i kapsylen. Stat och kommun måste visa på ledarskap vid upphandlingar och återvunnen plast måste efterfrågas. Att återanvända plast ger 80-procentig miljönytta.

Vi måste se nyttan och möjligheten av att nödvändiga plaster återvinns. Våra återvinningsanläggningar måste kunna hantera plasten. Företag måste också åläggas att sortera plast. Certifieringssystemen måste kunna hantera också miljölösningar för plasten.

Vi som konsumenter måste också kunna få möjligheter att välja bort skadliga plaster och vi måste bli bättre på att minimera plast när vi handlar. Vi har besökt företag som till exempel säger att det är svårt att sälja in logistiklösningar, bland annat till Ikea, som innebär platsminimering om det inte är lönsamt på öret. Vad är ett gott varumärke värt egentligen?

I de fall inte marknaden sätter miljönyttan först måste politiken gå in. Vi vill att Växjö som kommun och Sverige som land skall gå före. Skadliga och icke återvinningsbara plaster skall fasas ut i Växjö och i vårt land. I Europa och i världen.

Lars-Göran Svensson, VD och innovatör, Bo Frank (M), borgmästare

Icke återvinningsbara plaster måste bort, skriver Bo Frank (M) och Lars-Göran Svensson.
Foto: Cilla Eklund/Ren Kust
Icke återvinningsbara plaster måste bort, skriver Bo Frank (M) och Lars-Göran Svensson.