Vi fortsätter jobba för personalens bästa

Debatt Artikeln publicerades

Bo Bergsjö (L) har gjort det till en vana att i slentrian kritisera flera av Älmhults kommuns verksamheter. På senaste fullmäktige sas att kommunen inte gör något åt de höga sjukskrivningstalen.

Jag vill härmed upplysa Bo Bergsjö om några av de åtgärder som personalutskottet tillsammans med personalenheten arbetat med den senaste mandatperioden:

• Projektet ”Bryta trenden” med syfte att motverka stress och utbrändhet riktat mot socialförvaltningen, kostenheten och lokalvårdsorganisationen innefattande 450 personer.

• Enskilda projekt på fyra förskolor för att förebygga stress och sjukskrivningar relaterat till stress.

• Ledarskapsutbildning för chefer med fokus på medarbetarnas hälsa och välmående samt hur ett förändringsarbete genomförs på ett bra sätt.

• Minska antalet medarbetare per chef och inte minst har vi dragit igång ett en utredning för hur kommunen långsiktigt kan bidra till ett hållbart arbetsliv.

Under mandatperioden har vi inte hört några förslag från Alliansen i personalutskottet och heller inga invändningar mot de insatser som vi drivit fram.

Vi kommer ta ansvar även i opposition och fortsätta driva frågor som påverkar personalens hälsa. Heltid som norm, minskad veckoarbetstid, bort med delade turer och framför allt: fler arbetskamrater.

Helen Bengtsson (S), vice ordförande personalutskottet Älmhults kommun