Vi kan inte äta kanoner

Insändare Artikeln publicerades

Enorma summor satsas på det militära försvaret och flera partier vill ha 84 miljarder kronor 2025, men försvaret av miljön är, enligt min mening, värt minst lika mycket.

Många partier vill satsa stora pengar på det militära försvaret. Försvaret av miljön är värt minst lika mycket, skriver Börje Svensson.
Foto: Petra Älvstrand/TT
Många partier vill satsa stora pengar på det militära försvaret. Försvaret av miljön är värt minst lika mycket, skriver Börje Svensson.

Vi kan inte leva på att äta kanoner och andas krutrök! Varje svensk förbrukar resurser som, enligt WWF, skulle kräva fyra jordklot. Skall vi nå hållbarhet i Sverige måste vi bygga om så att vi förbrukar helst mindre än ett jordklot.

Storbritannien tycks ha fattat allvaret och utlyst nödläge för miljö och klimat. FN:s IPBES talar om att en miljon arter hotas av utrotning. Vi behöver därför satsa på cirkulär ekonomi. Allt som går att återanvända måste vi återanvända.

Nya metaller måste främst brytas i våra enorma slagghögar. Bäst för miljön är den kWh som inte behöver produceras. Alla hushåll som har möjlighet att till exempel odla potatis bör göra detta. Storodlare av potatis sprutar upp till åtta gånger, medan hushållsodlare aldrig sprutar.

Ekologisk odling måste prioriteras och ekobonden garanteras en vettig inkomst. Ingen uppfödning av djur för köttproduktion på importerad soja och majs.

Det kostar mycket att bygga om till hållbarhet och cirkulär ekonomi, men det är det värt för att slippa försöka äta kanoner och andas krutrök. Dessutom skulle vi klara en avspärrning bättre om vi hade ekologisk odling och fler hushåll som odlade potatis. Insjöfisk kan täcka en väsentlig del av vårt proteinbehov.

Partier på högerkanten struntar fullständigt i det faktum att vi svenskar konsumera som om det fanns fyra jordklot. Miljön behöver verkligen också minst 84 miljarder kronor 2025!

Börje Svensson