Vi vill utveckla Alvesta tillsammans

Debatt Artikeln publicerades

Den 7 februari skrev Erik Sellström en kritisk debattartikel om den planerade bergtäkten Alvesta och Gemla. Nu svarar Alvestapolitikerna Per Ribacke (S), Thomas Haraldsson (C), David Johansson (C) och Edina Maslac (S).

Bilden är från en bergtäkt i Blekinge. Nu har planerna på en bergtäkt mellan Gemla och Alvesta rört upp känslor.
Bilden är från en bergtäkt i Blekinge. Nu har planerna på en bergtäkt mellan Gemla och Alvesta rört upp känslor.

De senaste veckorna har det på flera håll flitigt diskuterats och debatterats om en ansökan om att öppna en bergtäkt mellan Alvesta och Gemla, som det privata företaget ”Swerock” har lämnat in till miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen i Kalmar.

Som Erik Sellström ger uttryck för i sin debattartikel är detta givetvis en fråga som skapar frågor och oro i närområdet, kring om och i så fall hur den tilltänkta bergtäkten påverkar omgivningen.

Vi har full förståelse för att det finns oro för vad en bergtäkt kan få för konsekvenser för omgivningen, både för människor och natur. För att få en sansad diskussion i ärendet måste vi hålla oss till fakta och den process som nu pågår.

I debatten har Alvesta kommun från en del håll fått kritik för att vi inte har informerat om ärendet eller haft samråd, men saken är den att det är Swerock och länsstyrelsens uppgift att genomföra samråd i ärendet. Alvesta kommun är en remiss/samrådsinstans som alla andra i det samråd som just nu pågår.

Vi har ansökt om förlängd svarstid, och fått det beviljat fram till 15/4. Detta innebär att vi kommer att noga gå igenom alla handlingar och yttra oss för att bevaka Alvesta kommuns och dess invånares intressen. Det är också viktigt att komma ihåg att detta projekt är ett avtal mellan två privata aktörer. Att uttala oss om ärendet innan alla fakta finns på bordet och innan vi noga analyserat materialet anser vi vore oansvarigt och populistiskt.

Vi är tvärtemot vad Erik Sellström påstår i sin artikel inte på något sätt oförmögna eller rädda för att möta eller ta Alvesta kommuns invånares oro på allvar. Vi möter och pratar med kommuninvånare dagligen.

I grunden är vi positiva till utveckling, nyetablering av företag och bostadsbyggnationer, så även den tilltänkta bergtäkten, men givetvis behöver handlingarna analyseras mer för att säkerställa att konsekvenserna minimeras för alla berörda, både vad gäller miljöpåverkan, ökade transporter, boendemiljö med.

En av grunderna till att Swerock ansökt om att få öppna en bergtäkt är efterfrågan på byggmaterial i området. Hela vår region växer och därmed behövs material. Om det finns möjligheter finns stora vinster i att hitta det på nära håll. Det är också så att berget i området är av mycket hög kvalitet, som möjliggör framställning av fler olika typer av byggmaterial.

Angående den vision vi presenterade i samverkan med Engaholm står den fast. Vi ser fortsatt stor potential att Alvesta ska växa och att det naturliga är att vi expanderar i riktning mot Växjö. Rätt hanterat och med ömsesidig respekt för varandra är vi övertygade om att vi kan utveckla både industri och bostäder i samklang.

Avslutningsvis ser vi framemot en konstruktiv diskussion om hur vi tillsammans ska utveckla hela kommunen.

Per Ribacke (S), ordförande kommunstyrelsen, Thomas Haraldsson (C), 1:e vice ordf. kommunstyrelsen, David Johansson (C), ordförande samhällsbyggnadsnämnden, Edina Maslac (S), 1:e vice ordf. samhällsbyggnadsnämnden