Viktiga förbättringar för Kronobergs län

Debatt Artikeln publicerades

Riksdagen har nu antagit Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budgetförslag för 2019. Budgeten bygger på Alliansens gemensamma reformagenda och betyder att viktiga reformer kan komma på plats, så att Sverige går i en ny riktning.

”Vi tar första steget mot att nå målet om 10 000 fler polisanställda”, skriver Moderaterna i en debattartikel om Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budgetförslag för 2019.
Foto: Janerik Henriksson/TT
”Vi tar första steget mot att nå målet om 10 000 fler polisanställda”, skriver Moderaterna i en debattartikel om Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budgetförslag för 2019.

Med vår budget får 102 700 löntagare i Kronoberg sänkt skatt nästa år, skatten sänks för 41 693 pensionärer i länet och välfärden förstärks med totalt 97, 6 miljoner kronor i länet.

Sverige har en övergångsregering, men ingen övergångsriksdag. Och det är riksdagen som beslutar om statens budget. Att vår budget nu gått igenom betyder att viktiga reformer kan genomföras redan från och med årsskiftet. Det är helt nödvändigt – samhällsproblemen tar inte julledigt i väntan på en ny regering.

Det måste löna sig att arbeta och att ha arbetat. Det innebär sänkt skatt för alla som jobbar och för Sveriges pensionärer. Vi tar första steget mot att nå målet om 10 000 fler polisanställda, vi tillför stora resurser till försvaret och vi förstärker RUT-avdraget. Kömiljarden återinförs för att snabbt korta vårdköerna och öka tillgängligheten i vården, något som särskilt behövs i Kronoberg där vårdköerna ökat kraftigt senaste åren.

Kommuner, landsting och regioner får dessutom välbehövliga extra resurser för att stärka välfärdens kärna – skolan, vården och omsorgen. Växjö får nästan 30 miljoner, Alvesta 6,6 mkr, Tingsryd får 4,1 mkr, Älmhult 5,6, Lessebo 2,9 och Uppvidinge får 3,1 miljoner extra utöver regeringens budget.

Man måste kunna bo och arbeta i hela landet, även utanför storstäderna. Därför fryser vi överindexeringen av bensinskatten som vi lovade i valet och ser till att det utlovade krisstödet till lantbruket blir verklighet. För att motverka klimatförändringarna utökar vi bland annat Sveriges klimatbistånd, vi satsar på fler laddstolpar och annan laddinfrastruktur, så att många fler kan köra fossilfritt.

Migration och integration måste fungera mycket bättre. Jobbmöjligheterna för nyanlända stärks, med utökad samhällsorientering och obligatorisk språkförskola för nyanlända barn. Vi förstärker undervisningstiden i skolan och föreslår fler kvalificerade lärare till utsatta områden. Utanförskap ska motverkas, inte ärvas.

Vår budget syftar till att Sverige ska hålla samman. Man ska kunna lita på att välfärden och att polisen finns där när man behöver, både här i Kronoberg och i resten av landet.

Katarina Brännström (M), riksdagsledamot, Elisabeth Svantesson (M), ekonomisk-politisk talesperson