Visst behöver advokatbranschen saneras

Replik Artikeln publicerades

Advokat Göran Björlin känner sig förorättad av mina reflexioner kring hans kollegors agerande som försvarsadvokater i brottmål (Smålandsposten 190531). Han menar att de flesta advokater ändå är oklanderliga och att jag som forskare istället bör kritiseras. Med fyra argument ifrågasätter jag hans resonemang.

1. Göran Björlin menar att jag levererar min kritik i vaga ordalag, inte de som anstår en forskare. Nu är det så att ett debattinlägg i en dagstidning inte är en vetenskaplig text. Det är ett försök att skapa en dialog mellan akademi och samhälle.

2. Göran Björlin insinuerar att jag missbrukar min position som forskare genom att generalisera från tre fall av bedrägligt agerande advokater till hela branschen. Men den forskningsmetod som Björlin sannolikt har i åtanke säger att om man så bara kan finna ett enda fall som motsäger påståendet att advokatbranschen är oklanderlig så är denna värd att kritisera.

3. Vad än man kan säga om det akademiska samhället, till exempel att dess medlemmar också håller varandra om ryggen, så saknas där inte internkritik. Tvärtom, den är forskningens särdrag. Falsarier avslöjas obarmhärtigt av nitiska kollegor. Advokatbranschen däremot skapar egna spelregler som inga utomstående behöver begripa och ingen självkritik tycks utmana.

4. Lyfter man blicken lite kan man ju fråga sig om det är rimligt att ett gäng kriminella som uppenbarligen snott åt sig cirka 5 miljoner av offentliga medel (från Försäkringskassan) skall försvaras av en ännu större skara advokater som brutto kostar samhället tre gånger så mycket (14,5 miljoner). Visst skall brott beivras men det verkar som om vi skattebetalare skulle behöva en annan rättslig ordning.

Bengt Johannisson, professor emeritus i företagsekonomi, Linnéuniversitetet

”Visst skall brott beivras men det verkar som om vi skattebetalare skulle behöva en annan rättslig ordning”, skriver Bengt Johannisson.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
”Visst skall brott beivras men det verkar som om vi skattebetalare skulle behöva en annan rättslig ordning”, skriver Bengt Johannisson.