Barn och ung

Både starkt och tankeväckande

Barn och ung Artikeln publicerades

Många som går i skolan upplever det lite som att löpa gatlopp. Visst kan det finnas kunskaper att hämta i miljön.

Huvuduppgiften är ändå att försöka stå emot det destruktiva trycket, att minimera de psykosociala skadeverkningarna.
I Onanisterna berättar Patrik Lundberg (född 1983) om en kille som överlever genom att ansluta sig till de tuffa grabbarna. De spelar fotboll, kör med sexistisk och brötig jargong. Med sin machoattityd dominerar de scenen ända fram till studentexamen.
Eftersom läxläsning inte ingår i deras koncept blir betygen därefter. Det ska Kim Högman, romanens begåvade och sensitive berättare, kompensera via några kompletterande kurser på Komvux.
Stimulans från en lärare och en vän från förr ger hans liv en ny riktning. Impulser från kollektivboende ungdomar kring Möllevångstorget i Malmö, ger distans till den inskränkta vardagslunken i Sölvesborg.
Titelns “onanister” syftar förvisso på individer som bara ser till sin egen krets: ändå använder inte Kim sitt nya liv som ett slagträ mot det gamla.
Fokus ligger istället på det outforskade, kombinerat med en vilja att förstå den egna historien. Det resulterar i en stark och tankeväckande vy över det existentiella läge ungdomar försätts i efter gymnasiet.
Kanske att det rapsodiska i upplägget hämmar, då det vore motiverat med fördjupning. Men den inspirerade och lösliga prosan charmar hela vägen, med överraskande och pigga infall.
PETER GRÖNBORG