Böcker

Borde vara obligatorisk läsning för politiker

Böcker Artikeln publicerades

När den finansiella krisen slog till hösten 2008 greps politikerna av panik. Biljoner dollar pumpades snabbt in i de finansiella systemen för att förhindra att de fullständigt skulle kollapsa.

När den finansiella krisen slog till hösten 2008 greps politikerna av panik. Biljoner dollar pumpades snabbt in i de finansiella systemen för att förhindra att de fullständigt skulle kollapsa. Att sätta fart på konsumtionen igen fick högsta prioritet överallt för att åter blåsa liv i tillväxten. Den heliga tillväxten som alla ekonomer tillber, enligt Tim Jackson, författare till boken Välstånd utan tillväxt, professor i miljöstrategier och ledamot i brittiska regeringens hållbarhetskommission.

Han hävdar att drömmen om ett ständigt växande ekonomiskt paradis definitivt gick i kras med krisen 2008, som tydligt visade hur dålig vår ekonomiska modelll är i grunden. Kreditgivning utan restriktioner och en avreglerad finansmarknad ledde till kraschen. Att låna till konsumtion är en kultur som är både oansvarig och oförsvarlig. Med sin bok vill han skapa debatt om en nödvändig förändring. För även om det är som han skriver bara dårar, idealister och revolutionärer som ifrågasätter tillväxten så menar han ändå att vi måste göra det för att skapa ett livskraftigt och hållbart samhälle med rättvisa och välstånd till alla människor på jorden.

Vad är då välfärd? I vår konsumtionskultur förväxlar vi ofta rikedom med välfärd, men Jackson pekar på undersökningar som visar att mer pengar och prylar inte betyder mer lycka. Det är bara sant upp till den punkt när vi fått våra grundläggande behov tillgodosedda, därutöver händer väldigt lite med vår tillfredsställelse. Därför måste tillväxt bara tillåtas i fattiga länder. Men stigande välstånd behöver inte självklart betyda ekonomisk tillväxt, menar Jackson. Vi behöver istället formulera om definitionen på välfärd.

Utgångspunkten är en värld där resursförbrukning, avfallsproblem och de ekonomiska klyftorna växer, ekosystemen ödeläggs och den globala uppvärmningen hotar vår överlevnad. Mellan åren 1990 och 2007 ökade konsumtionen utan motstycke, sparandet avtog och skulderna tilltog. Att i det läget kräva ännu mer materiella tillgångar är ohållbart, anser Jackson. Och så undrar han - vi är många som redan har allt. Varför vill vi ha mer?

Så vår tids största problem, enligt Jackson, är att få ekvationen med det goda livet och vår planets begränsade resurser att gå ihop när befolkningen om några decennier förväntas vara 9 miljarder.

Idag är varor förknippade med sociala och psykologiska innebörder. De blir ett kommunikationsmedel, ett språk. Prylar förser oss med identitet och tillhörighet och skapar ett mönster som inte är lätt att förändra. För det krävs det, säger Jackson, att vi erbjuds attraktiva alternativ till dagens konsumtionslivsstil.

Jackson vill ha ett samhälle med en annan ekonomisk struktur, social rättvisa, delaktighet i samhället, grön stimulans, teknisk förnyelse och minskad materiell inverkan på miljön där alla människor får möjligheten att blomstra. För att nå dit står vi inför gigantiska samhällsomställningar, massiva gröna investeringar plus stora politiska ansträngningar eftersom finansiell och ekologisk hållbarhet är sammankopplade med varandra.

I Välfärd utan tillväxt åskådliggör Jackson tydligt hur ohållbar den ekonomiska tillväxten är i längden och presenterar visioner och ideer som sträcker sig in i framtiden långt bortom nästa val, nästa Davos-möte och nästa jobbskatteavdrag. Den borde vara obligatorisk läsning för alla våra politiker.
Eva Dandanelle