Böcker

Den vackraste gåvan Författare: Pelle Filipsson

Böcker Artikeln publicerades

Pelle Filipsson älskar inte sitt barn. Det står med stora bokstäver på framsidan av hans bok.

Den vackraste gåvan
Författare: Pelle Filipsson
Förlag: Optimal Förlag

Pelle Filipsson älskar inte sitt barn. Det står med stora bokstäver på framsidan av hans bok. Jag undrar hur hans son kommer känna inför detta när han är gammal nog för att förstå.
Efter en natt med oskyddat sex med en ny bekantskap som påstod sig ”vara säker” blir Pelle Filipsson pappa. Han ville aldrig ha barn, hon ville inte göra abort.
Han hamnar i en djup livskris och känner sig lurad av barnets mor. Han går så långt som att kalla det ett övergrepp och jämställer sina reaktioner med de som följer på en våldtäkt. Samtidigt som jag har svårt att se det svåra i att ha en fin liten son som säger att han älskar en och tycker att man är den bästa i världen så förstår jag att han känner sig överkörd. Någon tog ett beslut som för alltid förändrade hans liv utan att ta honom i beaktande.
Ofrivilliga pappor skapas enligt Pelle Filipsson av kvinnor. Eftersom inget samhälleligt stöd finns att få väljer många att försvinna och ”lär sig tänka bort sitt barn”. De är inte onda och kalla människor, de bli bara tvingade in i en svår livssituation.
Genusvetaren Niclas Järvklo säger att män helst inte pratar om jämställdhet, förutom för att tala om att det är synd om dem också. Den tanken ekar i mitt huvud medan jag läser. Pelle Filipsson känner en oerhörd vanmakt och sätter det i kontrast till feministiska teorier där män ses som den grupp som har makt i samhället. Han har lyckats hitta en av ytterst få situationer där kvinnor har bestämmanderätt och verkar tro att det motsäger hela den feministiska maktanalysen. I själva verket upplever inte kvinnor att de har makt i frågan, man talar om kvinnors plikt och männens rätt. Det är ofta kvinnorna som gör jobbet i praktiken, som tar de svåra besluten och står för följderna.
”Har man haft oskyddat sex får man skylla sig själv”, så reagerade omgivningen på Pelle Filipssons ofrivilliga faderskap. Jag har ingen lust att upprepa detta. Men om män hade varit bättre på att ta ansvar för sin sexualitet, om kvinnor inte hade behövt ansvara för i princip samtliga preventivmetoder, hade det inte funnits så många ofrivilliga pappor. Allt kan inte skyllas på enskilda individer, det är samhällsinstitutioner och normer som lassar över ansvaret på tjejer, som gör att man ses som ”oansvarig” om man inte vill käka p-piller. Nog är det dags för män att börja ställa krav på manliga p-piller och bättre valmöjligheter, kanske blir Filipssons bok en katalysator? För uppenbarligen ligger det i männens intresse att ha kontroll över sin fortplantning.

Cecilia Köljing