Böcker

Förtjänar att bli höstens kvällslektyr

Böcker Artikeln publicerades

I dessa tiderav snuttifiering och tabloidisering har det blivit allt svårare att skilja den ena tidningen från den andra. En som fortsätter att sticka ut är dock åttiofyraårige Arbetaren. Den syndikalistiska veckotidningen som förr stoltserade med sloganen "ständigt i opposition" har nu utkommit med en antologi.


För två år sedansjösatte Arbetaren en vinjett för den tyngre läsningen, en essävdelning med namnet Radar. Bakgrunden var den globala vänsterns frammarsch, med toppmötesprotester och sociala forum som främsta uttryck. Redaktionen ville enligt essäredaktör Andreas Malm "fånga upp den livaktiga vänsterdebatten" som inte alltid "når in över landets gränser".
Att en av Arbetarens viktigaste uppgifter är alternativa radikala perspektiv i det alltmer borgerligt färgade offentliga rummet är en sak. Att man något år innan Radar som första tidning i landet könsbalanserade redaktionen, började kvotera såväl skribenter som intervjuoffer, samt införde en feministisk reportageavdelning är en annan. Men att i ekonomiskt hårda tider satsa krut på teoretiskt material man annars endast hittar i smalare tidskrifter! Jag måste erkänna att jag från första stund var rätt skeptisk.


I antologinRadar - signaler från Arbetarens essäsidor 2002-2004 återpubliceras alltså några av artiklarna. Om det är representativt vet jag inte men jag har en känsla av att Radar under dessa två år haft betydligt fler texter med perspektiv på mellanöstern och religion, företrädesvis islam, än vad som återfinns i antologin. Bland de tolv längre och sex kortare utvalda artiklarna får vi bland annat höra Jan-Olov Carlsson berätta om kampen över arbetets organisering på Volvo Lastvagnar. Rasmus Fleischer skriver om "etnopluralistisk" rasism, om hur delar av extremhögern inte längre hyllar den vita rasens överlägsenhet utan i stället förespråkar segregering mellan "likvärdiga" raser. Rebecka Bohlin synar den nya svenska feministvågens blindhet för klasskillnader och rasism och Tiina Rosenberg skriver om mötet mellan kolonialism och homosexualitet.
Bara för att nämna några exempel. Och det mesta är förbannat bra. Välskrivet och viktigt. Som bok förtjänar Radar att bli höstens kvällslektyr på nattduksbordet i varje vänstersinnat hem. Men som vinjett i en tabloid? Tja, Arbetaren sticker redan ut bland tidningarna på toaletten hemma hos oss och ett uppslag Radar är både väl investerade minuter och lagom långt för de något mer tidskrävande behoven.
Stefan Bergmark