Böcker

Känslodeckare för små barn

Böcker Artikeln publicerades

Det sägs att riktiga män inte gråter, men nog finns det anledning för alla att fälla en tår eller flera ibland.

Kristina Murray Brodins och Bettina Johanssons nya bilderbok, Varför gråter pappan?, utforskar känslornas mysterium genom att i lugnt tempo resonera kring två barns associationer.

En dag när Alvdis och Hamsa spanar över förskolans staket ser de en kostymklädd man som sitter och gråter. Kanske är han i samma ålder som deras pappor, de utgår i alla fall från att det är en pappa. Men varför är han ledsen? Förslagen haglar: han har ingen kompis, han har blivit slagen, han har ätit för mycket och har ont i magen. Pappans förklaring, att han gråter av glädje, öppnar helt nya dörrar för dem.

Det här är en bok som på ett smart sätt visar vägen i känslodjungeln. Illustrationerna dramatiserar och vidgar barnens associationer, men de skarpa färgstråken harmonierar inte riktigt med den mjukt sökande texten. Att både text och bild jobbar för att inkludera och bryta kvävande normer är dock både tydligt och välkommet.

JONNA FRIES