Debatt

Insändare
”När myndighetsutövningen förlorade själva visionen att försätta sig in i en annan människas livsvillkor så försvann det humanistiska tänket. Vilket innebär idag att man inte följer tillämpningen av lagens syfte och intentioner”, skriver Yvonne Malmgren, före detta handläggare för LSS och generella handikappfrågor.
Foto: