Äldre behärskar modern IT

Detlef Quast ,
Foto:Anders Wiklund/TT

I en artikel i Smålandsposten den 4 september berättar Dino Viscovi om undersökningar kring äldre medborgarnas förhållande gentemot modern IT.

Varje forskare ska naturligtvis fritt välja vetenskapliga verktyg och utgångspunkter. Som fysiker och matematiker brukar jag följa Karl Poppers devis som att om man hittar exempel som strider mot ens egen teori eller resultat, så är dessa ej allmängiltiga.

Det finns gott om personer i den åldern Dino Viscovi hänvisar till som behärskar mycket avancerat IT. Jag, som räknas till den åldersgruppen Dino Viscovi undersökte, undervisar och forskar kring tämligen avancerade IT-säkerhetsproblem. Inte i Sverige, där jag på grund av åldern varken får undervisa eller forska. Men som gästprofessor vid utländska universitet välkomnas jag tack vare mina kunskaper/erfarenhet.

Allmängiltighet i de resultat Dino Viscovis undersökning i artikeln låter framskymta finns därför inte, när vi hittar många personer som likt mig arbetar med avancerad IT även i 70-årsåldern. Vad Dino Viscovi i sitt bidrag har gjort är att ha hittat personer som passar till hans slutsatser. Naturligtvis finns människor i de åldersgrupper som passar i en sådan typologi och den snabba tekniska utvecklingen missgynnar dem.

Tyvärr spär felaktigt generaliserande uttalande på de redan existerande fördomarna mot äldre. Vi upplever redan en stor åldersdiskriminering framför allt i IT-företag, som trots påstådd personalbrist inte är intresserad av att anlita äldre mycket kunniga experter och till exempel i problemlösning erfarna medarbetare.