Alla ska våga satsa på sina idéer i Tingsryd

Debatt Artikeln publicerades

I dagarna har beslut tagits i Tingsryds kommunstyrelse om 2019 års budget. Kommunstyrelsen domineras av de tre stora partierna S, M och C.

Anders Gustavsson, Anette Weidenmark, Jan Popovski, Stefan DeGoede, Kristdemokraterna i Tingsryd.
Foto: Privat
Anders Gustavsson, Anette Weidenmark, Jan Popovski, Stefan DeGoede, Kristdemokraterna i Tingsryd.

Dessa partier har genom sina arvoderade halv- och heltidspolitiker daglig möjlighet till information och samarbete med våra duktiga tjänstemän och därmed kan man också utarbeta egna budgetförslag. Mindre partier har inte samma möjlighet.

Vi kristdemokrater vill vara ärliga och lämnar inte orealistiska vallöften efter drömmar och visioner utan vi vill att våra förslag ska vara realiserbara ekonomiskt. Därför kan vi inte lämna detaljerade svar i varje enskild fråga, förrän vi får ekonomisk insyn och då kan vi prioritera utifrån våra värderingar. En röst på KD innebär en röst på ett parti och inte lovar mer än vi kan hålla. Vi tar ansvar för helheten.

KD är ett borgerligt parti. Vi tror på individens rätt att bestämma över sitt liv, men det som skiljer oss från övriga är att vi också betonar det sociala ansvaret och vikten av gemenskaper. Vi vill se Tingsryds kommun som en helhet där kommundelarna samarbetar. Vi kan inte ha ”allt” i alla delar, men det ska vara så bra kommunal service som möjligt utifrån invånarantal och ekonomi.

En satsning på näringslivet är en förutsättning för att vi ska få skatteintäkter att använda till den sociala omsorg som är vår hjärtefråga. I svenskt näringslivs ranking har Tingsryd denna mandatperiod sjunkit från plats 121 till plats 260. S, M och C som dominerat politiken, har helt misslyckats med att bygga upp förtroende från näringslivet. Detta är mycket allvarligt.

En öppen dialog med näringslivet om kommunens brister är ett måste. I Tingsryd ska människor våga satsa på sina idéer och få stöd att förverkliga dem. Fler företag betyder fler jobb, bättre ekonomi, framtidstro och mer välfärd för oss alla.

Omsorg om barn och äldre är en hjärtefråga för KD. Vi vill ha mindre barngrupper i förskolan. En familjecentral vore en bra satsning som skapar trygghet för föräldrar och barn.

Antalet äldre över 80 år kommer de närmaste åren att öka kraftigt. Vi behöver därför bygga trygghetsboenden i närheten av våra servicehus för att främja trygghet och motverka ofrivillig ensamhet. Avgiftsfri sjukvård för invånare över 85 år samt en aktivitetssamordnare inom äldreomsorgen är förslag vi stödjer.

Vi behöver satsa på en kunskapsinriktad skola som fokuserar på värdegrunden. Detta ger de goda kunskapsresultat som behövs för att individen sen ska ha valet att utbilda sig och få det jobb man önskar. Vi vill se en ökad satsning på vuxenutbildning. Näringslivet behöver utbildad arbetskraft. De människor som i dag saknar arbete behöver den gemenskap som en arbetsplats erbjuder och bli självförsörjande så man i högre grad kan påverka sitt eget liv.

Slutligen behöver kommunen se över underhållet av vårt väg-, vatten- och avloppsnät. Detta är basala saker, kanske ”tråkiga”, men viktiga för att vårt samhälle alls ska fungera.

Stefan De Goede, Jan Popovski, Anders Gustavsson, Anette Weidenmark, Kristdemokraterna i Tingsryd