Älmhults kommun kastar pengar i sjön

Olle Nilsson
Foto:Peter Ottosson

I härvarande tidning kunde vi nyligen läsa att Älmhults kommun planerar att utreda hur tomma bostäder på landsbygden kan komma ut på hyresmarknaden. Dock inget nytt under solen.

Under en 40-årig yrkesverksamhet, angående olika landsbygdsfrågor, har jag mer än en gång hört om och sett dylika utredningar. Några konkreta resultat värda att nämna har jag dock aldrig upplevt. Mera fråga om politikers och tjänstemäns naiva tankar präglade av okunskap och fullt jämförbara med Kejsarens nya kläder. Att då lägga pengar på en dylik utredning är därför både dumt och oekonomiskt.

Att byggnader på landsbygden får stå tomma och inte hyrs ut har oftast inte med ekonomi och möjliga hyresintäkter att göra. Osäkerhet om framtiden, kommande generationsväxling, eventuell framtida försäljning eller till och med ren nostalgi väger tyngre och är svåra att påverka från kommunhuset.

Ett ytterligare tungt motiv för att inte hyra ut är den eventuella hyresgästens påverkan på fastigheten, särskilt i de fall ägaren inte känner densamme. Åtskilliga exempel finnes där bostaden utsatts för onormalt slitage och förstörelse, som inte står i rimlig proportion till hyresintäkten. Detta är inte ovanligt särskilt i de fall där kommunen står för hyran.

Övergripande gäller också att presumtiva landsbygdsbor med ordnade förhållanden beträffande arbete och ekonomi inte väljer att i första hand hyra sin bostad utan vill istället köpa densamma för att fullt ut kunna påverka och förändra densamma och miljön däromkring. Återstår därför som hyresintressenter, de som saknar denna möjlighet och därför inte sällan får problem med sitt planerade kanske till och med grönavågenboende eller som underlag för andra aktiviteter.

Sålunda sammanfattningsvis bör Älmhults kommun använda sina skattepengar och tjänstemän till mera produktiva verksamheter än att utreda något som man redan vet, enligt ovan.