Är Löfven Sveriges egen Donald Trump?

Debatt Artikeln publicerades
LUF Kronoberg ser likheter mellan statsminister Stefan Löfven och USA:s president Donald Trump.
Foto: Vilhelm Stokstad/TT
LUF Kronoberg ser likheter mellan statsminister Stefan Löfven och USA:s president Donald Trump.

Socialdemokraterna prioriterar höjda studiebidrag och gratis busskort framför att rädda människors liv. Det tycker Matti Welin och Lucas Olsson från LUF Kronoberg, som argumenterar för en generösare migrationspolitik än den de anser att regeringen bedriver.

Sedan när blev det en tävling att vara hårdast i flyktingdebatten? Sedan när anammade regeringen samma migrationspolitik som Sverigedemokraterna? Sedan när har man kunnat fråga sig varför Stefan Löfvens migrationspolitik är så lik Donald Trumps?

Den svenska debatten kring flyktingpolitik har tagit en tragisk vändning. Vår grundsyn i Liberalerna är att om Sverige kan ta emot fler flyktingar så ska vi också göra det. Detta menar vi ska vara av högsta prioritet. Dessvärre har regeringens partier valt att gå samma dystra väg som Sverigedemokraterna, alltså att strama åt flyktingmottagandet rejält.

Den 4:e maj sade Stefan Löfven i ett pressmeddelande att Sverige tagit ett oproportionerligt stort ansvar gällande flyktingmottagande. Han ville att vi skulle strama åt mottagandet ännu mer än vad som gjordes 2015. År 2017 tog Sverige emot omkring 26 000 asylsökande, och med den politik Stefan Löfven presenterade den 4:e maj skulle vi bara ta emot omkring 14 000 kommande år. I Europa är det huvudsakligen Tyskland som tar emot flyktingar, och sett till världen är det utvecklingsländer i Mellanöstern och norra Afrika som agerat värdland åt flest flyktingar. Ett rikt land som Sverige kan bättre.

I samband med att man lanserar denna hårda och auktoritära politik, presenterar man ingen politik på området integration. Avsaknaden av konkreta integrationslösningar gör att flyktingar och nysvenskar dehumaniseras och ses som en oönskad belastning, vilket lämnar människor i utanförskap. En regering ska ta ansvar för alla sina invånare, och det gör inte regeringen Löfven.

Om vi lyckas med integrationspolitiken kan vi ta emot fler flyktingar. Får människorna som kommer hit en bostad, grundutbildning i svenska språket samt ett jobb eller en utbildning, så kommer de också in i det svenska samhället. Då är de inte längre en utgift, utan en inkomstkälla, och här har vi gott om förslag i Liberalerna.

Det är huvudsakligen frågan om pengar som gör folk oroliga för flyktingmottagandet. Regeringen stramar åt flyktingpolitiken i syfte att spara pengar, men väljer sedan att lägga pengarna på helt onödiga utgifter, till exempel att finansiera gratis bussresor till unga samt att höja studiebidraget med några hundralappar. Vad Socialdemokraterna gör är alltså att omfördela pengar från människor i nöd till människor som redan har ett bra liv. Socialdemokraterna prioriterar höjda studiebidrag och gratis busskort framför att rädda människors liv.

Under Almedalsveckan bedrev vi en kampanj i LUF där vi frågade oss om Löfven börjar bli Sveriges egen Donald Trump. Vi belyste likheter, som att båda bygger murar mot sitt grannland, samt att båda hävdar att invandrare tar jobb från inhemska arbetare och därigenom försvårar för nyanlända att ta sig in på arbetsmarknaden. ”Det är orimligt att det kommer tusentals personer till Sverige varje år för att göra jobb som arbetslösa i Sverige kan utföra”, sa Löfven i april.

Några som gick förbi vår manifestation kallade vår kampanj för osmaklig. Vad vi tycker är osmakligt är att lägga pengar på gratis busskort framför att rädda flyktingars liv. Vad vi tycker är osmakligt är att hävda att invandrare tar jobb från svenska medborgare. Vad vi tycker är osmakligt är att ha som motto att ”alla ska med”, men att i praktiken se till att enbart den svenska medelklassen, och inte de som behöver samhällets stöd som mest, följer med.

Det är uppenbart att det krävs regeringsskifte i höst. Vi kommer alltid stå upp för en öppen migrationspolitik. Vi värnar asylrätten eftersom det är en mänsklig rättighet, vi vill slopa arbetstillståndet så man inte behöver vänta på tillstånd för att få jobba som nyanländ, och vi vill stoppa kompetensutvisningarna så att ingen utvisas ur Sverige på grund av slarv från arbetsgivare eller för låg lön. Vi har realistiska och fungerande förslag kring integrationen som gör att vi kan ta emot fler människor än vad vi gör nu. Vi är inte med i tävlingen om vem som bedriver stramast migrationspolitik, utan står upp för våra grundläggande värderingar om öppenhet, tolerans och frihet.

Matti Welin, ordförande LUF Kronoberg

Lucas Olsson, vice ordförande LUF Kronoberg