Att hålla sig till sanningen

Debatt Artikeln publicerades

I politiken är det inte ovanligt att vi har olika uppfattningar i olika ärenden, det ligger i sakens natur. Ofta kan olikheter dessutom bidra till att det slutliga beslutet blir bättre. Men politiken kräver också respekt för varandras åsikter.

”De slarviga och ibland ogenomtänkta förslagen kring Älmhults ekonomi från S, V och MP:s sida väcker oro”, skriver Elizabeth Peltola (C), Sonja Emilsson (M) och Dan Bülow (KD).
Foto: Peter Ottosson
”De slarviga och ibland ogenomtänkta förslagen kring Älmhults ekonomi från S, V och MP:s sida väcker oro”, skriver Elizabeth Peltola (C), Sonja Emilsson (M) och Dan Bülow (KD).

Man kan argumentera sakligt för sin sak – men det är inte okej att fara med osanning. Därför är det extra ledsamt att följa årets budgetprocess i Älmhults kommun inför budget 2019.

Lågvattenmärket kom härom veckan. Kommunalrådet Eva Ballovarre (S) sa bland annat att hon får ont i magen, i ett uttalande i tidningen Smålänningen, av budgetförslaget från C, M och KD.

Fakta är följande: Utbildningsnämndens kostnader i år beräknas till 390 miljoner kronor. Inför 2019 har det gjorts en matematisk uträkning av hur en budget skulle kunna fördelas till samtliga nämnder. Denna matematiska uträkning ska vi sedan som politiker göra en rimlighetsbedömning av. Samtidigt är det ett nytt, osäkert fördelningssystem där det finns skäl att tro att vissa nämnder blir överkompenserade medan andra blir underkompenserade. Vår bedömning är att socialnämnden är underkompenserad i uträkningen, därför får den verksamheten extra tillskott samt en satsning på utökning av dagverksamheten för personer med demens i vårt budgetförslag.

Såväl vi som tjänstemännen är osäkra på om utbildningsnämndens tillskott är korrekt. Vi har därför valt att lägga en buffert på tio miljoner under kommunstyrelsen för att följa utfallet för utbildningsnämnden under 2019. Om det behövs (det vill säga om till exempel inflyttning kräver eller kostnadsläget kräver) kommer de pengarna att användas. Ekonomiska fakta är således att utbildningsnämnden får extra pengar 2019 jämfört med 2018 på 22,6 miljoner (cirka sex procent ökning) samt full kompensation för löneökningar (samt en buffert på tio miljoner).

Att då som kommunalrådet gör ge sken av att det ska ske besparingar inom skolans verksamhet om vår budget går igenom är oärligt och att dribbla med sanningen.

Tyvärr är det inte enda gången som man varit ovarsam med sanningen. I ett tidigt skede i budgetprocessen lade helt plötsligt den styrande minoriteten fram ett besparingsförslag om tre procent för all verksamhet. Det medförde att en rad besparingsförslag arbetades fram, som till exempel nedläggning/flytt av förskolor. När kommuninvånare i de omnämnda orterna fick läsa detta blev förstås oron stor. Den styrande minoriteten sa då att det aldrig var en besparing som skulle bli aktuell. Men varför la man då ens fram förslaget från första början?

Ytterligare ett exempel är redovisningen om att det skulle kosta elva miljoner att ta ansvar för de ungdomar som kommit som ensamkommande till Älmhult, för att de skulle kunna bo kvar under tiden som deras asylansökan hanterades. Det hotades med skattehöjning för att klara av det. Sanningen var att det slutligen kostade kommunen max 900 000 kronor (av medel man fått från staten för ändamålet), när Röda Korset fick ansvaret.

De slarviga och ibland ogenomtänkta förslagen kring Älmhults ekonomi från S, V och MP:s sida väcker oro. När sedan kommunstyrelsens ordförande i budgetdiskussionen inför 2019 far med osanning kring oppositionens budgetförslag ökar inte förtroendet för S, V och MP:s förmåga att ekonomiskt styra och leda kommunen.

Elizabeth Peltola (C), Sonja Emilsson (M), Dan Bülow (KD)