Böneutrop - ja tack

Replik Artikeln publicerades

Bo Franks (M) nej tack framfört 6 mars på denna sida föranleder mig att komma med några synpunkter.

Då vill jag först klargöra att dessa synpunkter är mina privata och jag uttalar mig inte som representant för något parti eller annan sammanslutning.

Bo Frank (M) menar att böneutrop inte hör hemma i vår kultur och i övrigt anför han ungefär samma synpunkter som framkom i Aktuellts debatt mellan Ann Heberlein (M) och biskop Fredrik Modéus. Den senare säger ja till böneutrop och kommer till denna slutsats eftersom han är kristen.

Kristendomen är ett av fundamenten i vår kultur, den svenska kulturen om uttrycket tillåts. Med utgångspunkt i svensk kultur kan man alltså komma till slutsatsen ja till böneutrop, likaväl som nej. Därför är svensk kultur inget bra kriterium då man skall ta ställning till böneutrop.

Kan det vara så att, de som tar till argumentet svensk kultur egentligen vänder sig mot det som är nytt? Svensk kultur är emellertid bra på att anamma nyheter. Tänk bara på hur falafel blivit accepterad.

Bo Frank (M) anför vidare att han fått massivt stöd för sin ståndpunkt. Därmed tar han ett populistiskt grepp och gör sig till företrädare för något i stil med allmänna meningen.

Muslimer har kommit Sverige av olika skäl, religiöst förtryck kan vara ett. Men många har kommit av andra skäl och islam utgör för dem kontinuitet och trygghet i tillvaron.

Hur många av oss medborgare i Växjö kommer att utsättas för väsentlig störning av böneutropen? Jag förutsätter att polisen kommer att se på ansökan om böneutrop på ett objektivt sätt efter hörande av dem som bor inom höravstånd.

Karl Svensson, Växjö