Bra mat måste vara en integrerad del av vården

Lennart Adell Kind (L)/Gunnar Nordmark (L) ,
"Mat och måltider måste ses som strategiska och centrala delar av såväl omvårdnad som medicinsk behandling", skriver Lennart Adell Kind (L) och Gunnar Nordmark (L).
Foto:Pontus Lundahl/TT
"Mat och måltider måste ses som strategiska och centrala delar av såväl omvårdnad som medicinsk behandling", skriver Lennart Adell Kind (L) och Gunnar Nordmark (L).

UPPDATERAD. Ingen ska behöva gå hungrig i Sverige – allra minst de äldre och sjuka som finns i vården och omsorgen. Det är självklart för oss liberaler.

Men ändå lider fler än var åttonde boende i äldreomsorgen av undernäring. I vissa kommuner är det var fjärde. Nästan hälften, över 117 000 äldre, är dessutom i riskzon för att bli undernärda, skriver Svenska Dagbladet i en artikel baserad på siffror från kvalitetsregistret Senior alert och från Socialstyrelsens statistikdatabas. Och situationen torde knappast vara bättre för ensamma och sjuka som bor hemma.

Näringsbrist är en stor och pågående hälsokris i Sverige, som är ovärdig en modern hälso- och sjukvård. För att stoppa undernäringen av äldre vill vi liberaler göra ett lyft av måltiderna i vården och omsorgen. Tiotusentals portioner mat serveras dagligen till äldre människor på sjukhus och inom äldreomsorgen. Kosten blir lätt en fråga om logistik, service och näringsinnehåll. Men det spelar ingen roll hur smidiga leveranserna är eller hur mycket nyttigheter maten innehåller om den blir kvar på tallriken.

Mat och måltider måste ses som strategiska och centrala delar av såväl omvårdnad som medicinsk behandling. Undernäring är ett hotande tillstånd som försvagar kroppen och kan leda till svårare sjukdomar. Torftig mat som serveras och äts i ensamhet är många äldres vardag. Men en fullvärdig måltid innehåller så mycket mer. För att få stimulera aptit och matglädje krävs en god stämning och miljö och inte minst sällskap.

Vi vill att man antar en måltidspolicy som betonar vikten av mat och måltider som en integrerad del av vården. Hur den goda måltiden uppnås är en decentraliserad uppgift; vi har gått ifrån de storskaliga lösningarna. Varje sjukhus och vårdgivare avgör bäst hur de kan åstadkomma de bästa måltiderna för just sina patienter.

Rent praktiskt innebär det bland annat att alla vårdinrättningar bör ha egna tillagningskök. För att uppmärksamma, sprida och belöna goda exempel utdelas Måltidspriset årligen till en verksamhet eller medarbetare som arbetat på ett medvetet och strukturerat sätt med att ge sina patienter en positiv måltidsupplevelse.

I kommunen driver Liberalerna på för att fler särskilda boenden för äldre ska byggas och för att kvaliteten på omsorgen ska vara förstklassig. Vi ser gärna trygghetsboenden för seniorer som ger möjligheter till sociala kontakter, sällskap vid måltider och stöd då det behövs samt ytterligare vård- och omsorgsboenden. Här kan vi öka självbestämmande och integritet genom att pröva ny teknik i form av automatiska ”japanska toaletter”. Vi verkar också för ökad valfrihet inom hemtjänsten genom fler privata aktörer att välja mellan. Vi vill också skapa mötesplatser som Drömkåken för nydiagnosticerade demenssjuka.

Liberalerna har fler förslag för en tryggare och mer innehållsrik vardag, som kan öka välbefinnandet och ge ökad matlust och hälsa:

• Låt äldre välja mat. Vi slutar inte ha smaker och preferenser kring favoriträtter bara för att vi blir äldre och behöver vård. Det gäller menyval i vård och omsorg och inköpslistor för dem som bor hemma. Traditioner och kulturella uttryck måste få utrymme.

• Öka måltidskompetensen i hemtjänsten. Utbilda i matlagning och hämta inspiration från skolade kockar. Säkerställ dietistkompetens för våra äldre.

• Sist men inte minst, betydelsen av sällskap vid maten. Hemtjänstpersonal ska kunna äta tillsammans med äldre på sin arbetstid enligt konceptet ”pedagogiska måltider” i skolan.

Uppgifter i artikeln är uppdaterade.