Bredband via radiolänk är bättre

Jonny Bergstrand ,

Hur kan det komma sig att det är så tyst om att ansluta sig till bredband via radiolänk. I Norrland byggs det ut i snabb takt.

Nybro kommun har tagit till sig detta och satsat. Det handlar om halva kostnaden för installation. Man slipper tidsödande grävningsarbeten.

Till exempel Teracom har tillgång till tusentals master och jobbar redan med installation. Samma prestanda för datatrafiken 100 mbits/s. Helt obegripligt att kommunerna väljer ett dubbelt så dyrt alternativ, dessutom väldigt tidsödande innan anslutning kan ske.

Hoppas verkligen på att alla ni som inte har fiber via kabel får upp ögonen för ett bättre och billigare alternativ via radiolänk.