Buller från bussar är ett stort problem

Insändare Artikeln publicerades

I Smålandsposten den 13 juni var det en artikel om fastighetsägare på Kronobergsgatan som klagat på stadsbussarnas tomgångskörning.

Växjö växer så det knakar inte minst genom en kraftig förtätning av bebyggelsen. Ofrånkomligen uppstår olägenheter och störningar, vilket ökar kraven på att ta hänsyn till varandra för att mildra och hålla nere antalet störningsmoment.

För oss som bor i närheten av ändhållplatsen för busslinje 1 och 5 på Teleborg är situationen klart undermålig. En god utgångspunkt är alltid att ställa sig frågan vad om vad lagen säger. Det var så frågan om böneutrop hanterades med tillstånd en gång i veckan under några minuter. Vi som bor nära ändhållplatsen ber en stilla bön att betydligt fler busschaufförer ska följa lagen om högst en minuts tomgångskörning inom stadsbebyggt område.

Det är en extremt stor skillnad att bo i närheten av en ändhållplats i jämförelse med en vanlig hållplats. Vid en vanlig hållplats passerar ofta bussen och stannar bara emellanåt någon minut. Vid en ändhållplats stannar nästan alla bussar. Bussarna börjar tidigt på morgonen innan väckarklockan ringer och slutar rulla en bit in på natten.

"Toppnoteringen" som uppmätts är 22 minuters tomgångskörning. Inte så sällan är det två bussar samtidigt och tyvärr ofta 5-10 minuter tomgångskörning. Det innebär sammantaget väldigt många timmar i veckan med oljud och utsläpp från Länstrafikens bussar. Ljudföroreningarna förvärras också av att det kommer ett enerverande högt pysljud från bussarna. Ljudsituationen påminner om att bo mitt i ett industriområde. Problembilden har påtalats ett antal gånger genom åren och det har då temporärt blivit lite mindre illa.

Lite statistik som avslöjar vidden av problembilden. Busslinje 1 har 74 ankomster och 74 avgångar varje vardagsdygn och busslinje 5 har 52 ankomster och 52 avgångar varje vardagsdygn. Antalet är något fler fredagar och något färre lördagar och söndagar. Under en vecka innebär det sammanlagt i storleksordningen 1 600 ankomster och avgångar. En välvillig skattning är att tomgångskörningen för en ankomst och avgång är på i genomsnitt tre minuter. Det innebär åtminstone 2 400 minuter och alltså 40 timmars tomgångskörning i veckan. Man kan också uttrycka det som att det i genomsnitt är oljud ungefär 20 minuter varje timme.

Det finns en uppenbar lösning som minskar problembilden och det är att Länstrafiken ser till att alla busschaufförer följer lagen om högst en minuts tomgångskörning. Den långsiktigt hållbara lösningen är att göra om ändhållplatsen till en vanlig hållplats. En klart lämpligare lokalisering är att flytta ändhållplatsen cirka 800 meter österut i närheten av rondellen där Torparvägen och Teleborgsvägen möts med betydligt större avstånd till endast ett fåtal fastigheter.

Bosse Hansson