Dags att hejda privatiseringarna!

Tryggve Svensson

Det nu aktuella "haveriet" på transportstyrelsen var ju orsakat av att IT-ansvaret var utlagt på det multinationella bolaget IBM som i sin tur skickat det till ett företag i Östeuropa. Likadant är det med soporna i Stockholm som privatiserats ut till ett norskt bolag. En tredje privatisering är hamnen i Göteborg som sålts till danska Maersk. Konsekvensen blir vad det gäller IT-haveriet att viktig information läcker ut till dem som inte skall ha den. När det gäller soporna i Stockholm leder det till konflikter på arbetsmarknaden med en icke fungerande sophämtning som följd. Allt detta är en följd av den nyliberala politik som förts sedan regeringen Reinfeldt öppnade upp för privatiseringarna. Köp tillbaka hamnen i Göteborg och ta tillbaka sophämtningen till den kommunala renhållningen. Därefter borde det vara slut med privatiseringarna.