De unga kan inte vänta – väntetiderna är för långa

Debatt Artikeln publicerades

Barn och ungdomar i vårt län som mår psykisk dåligt får vänta alltför länge på vård. Under de senaste åren har väntetiderna till behandling och utredning blivit totalt oacceptabel.

Länets barn och ungdomar måste få snabbare tillgång till psykiatrisk hjälp, skriver Yngve Filipsson (L), Suzanne Frank (M), Sven Sunesson C) och Eva Johnsson (KD).
Foto: JESSICA GOW / TT
Länets barn och ungdomar måste få snabbare tillgång till psykiatrisk hjälp, skriver Yngve Filipsson (L), Suzanne Frank (M), Sven Sunesson C) och Eva Johnsson (KD).

Situationen är besvärlig i flera landsting /regioner men är särskilt allvarlig i Kronoberg där antalet väntande till utredning och behandling ökat med över 400 procent från 2014 till 2017.

Ett konsultbolag har genomfört en analys av BUP och pekar på flera orsaker. Antalet besök per behandlare är lågt - mindre än ett per dag, antalet besök per patient är högt vilket leder till att andelen nybesök är låg. Det betyder att färre får vård än i andra landsting/regioner.

Konsulterna föreslår att antal åtgärder men enligt den tidplan man presenterat så kommer det att vara betydande väntetider långt in på 2019. Åtgärder borde satts in som fått effekt tidigare.

Från allianspartierna föreslog vi redan i vårt budgetförslag i maj 2017 att fler vårdgivare skulle ges möjlighet att ge vård till barn och unga med psykisk ohälsa genom ett Vårdval BUP. Med ett vårdval får barn, ungdomar och vårdnadshavare själva bestämma vem man vill gå till. Det systemet är väl känt genom vårdvalet inom primärvården.

Vi har inte fått något stöd för förslaget från S, V och MP. Man har hänvisat till att det tar för lång tid att införa. Ja, det tar viss tid men det allvarliga är att nuvarande majoritet inte ens vill försöka.

När vi inte fick igenom vårt förslag till Vårdval BUP i budgeten skrev vi en motion som lämnades in i augusti 2017. Den kunde behandlats redan under hösten 2017 men S, V och MP bestämde att den inte skulle upp till behandling förrän i april 2018. Det är som vi ser det en medveten förhalning av behandlingen med ett halvår.

Vi är övertygade om att det behövs fler aktörer än regionens eget BUP för att lösa situationen. Den styrande regionledningen väljer dock att ensidigt satsa på den egna BUP-verksamheten. Man har beslutat att ta in konsulthjälp i form av ledningsstöd. Avtalet innebär att ett antal konsulter ska arbeta med ledning och styrning, handledning av personal etcetera. Det kommer alltså inte att bli fler aktiva behandlare.

Kostnaden för tio och en halv månad 2018 är cirka nio miljoner plus kostnader för resor och övernattning. Förlängs avtalet med två år blir det ytterligare drygt tio miljoner per år om inget annat avtalas. För att få perspektiv motsvarar ledningsstödet kostnaden för 15 psykologer. Vänstern har vidgat begreppet vinster i välfärden.

Vi inser att Region Kronobergs BUP- verksamhet måste utvecklas och att kvaliteten måste förbättras så att barn och ungdomar kan få bra hjälp men vi anser att den också måste utsättas för konkurrens. Medvetenheten om att föräldrar, barn och ungdomar kan välja att gå till någon annan innebär i sig att man får en utveckling.

Genom att bifalla vårt förslag om ett Vårdval BUP kan regionfullmäktige ge länets barn och ungdomar snabbare tillgång till psykiatrisk hjälp och bidra till bättre hälsa och välbefinnande.

Yngve Filipsson (L), Suzanne Frank (M), Sven Sunesson C), Eva Johnsson (KD)