Den farligaste ”drogen”

Insändare Artikeln publicerades

Frågan om vilken drog som är farligast och mest skadlig återkommer ständigt. Man bedömer skador på droganvändarens kropp och själ. Åverkan på omgivningen, socialt och ur ett samhällsperspektiv beräknas också.

Alkohol benämns ofta som den smutsigaste och mest fördärvliga drogen. Tobak, cannabis, kokain, opiater och allehanda syntetiska droger konkurrerar även om att vara överst på farlighetslistan.

Jag vill lansera en annan kandidat som varken röks, dricks, injiceras eller intas på något annat sätt. Det är egentligen ingen drog, men triggar sinnesförändringar. Vad jag syftar på är den fixa idén om att något preparat eller någon aktivitet skall vara nyckeln till salighet och välbefinnande, som löser alla individens problem. Illusionen om att det finns en genväg till lyckan är den allra mest förledande farligheten.

Denna ödesdigra tanke kan vila latent i vederbörandes hjärna och väckas till förödande verkan av en drog eller ett beteende. Till exempel glömmer inte spelaren den förlösande kicken av att vinna. Vinst är faktiskt farligare än förlust. Jungfrusilen eller första fyllan kan också utlösa ett långvarigt och fåfängt sökande efter guldet vid regnbågens fot. När den fixa idén om denna mirakulösa sällhet en gång rotat sig är den svår att rensa bort.

Regleringar av användandet eller förbud mot droger och missbruksbeteenden gör bara marginell nytta om man inte angriper roten till det onda. Man måste göra något för att ta bort eller förändra den tvångsföreställning som har fått fäste i hjärnans belöningssystem.

All framgångsrik behandling av olika beroendetillstånd måste ha som mål att förändra den tokiga tanke som leder till destruktivt beteende. Flykten från verkligheten måste hejdas. Den farliga fixa idén skapar lyckokänslor. De är kortvariga och efterlämnar ett smärtsamt tomrum. Att öka dosen eller missbruksbeteendet får allt kortare verkan. Tomheten och smärtan tilltar. Den negativa spiralen vrider sig allt snabbare ner till katastrofen om inte en ny, frisk och realistisk tanke kan inympas.

Att ersätta en drog med en annan kan i bästa fall ge kortsiktigt resultat. Det är bara ett bättre beteende som ger varaktig förändring. Känslor påverkar de tankar som styr hur vi handlar och beter oss. Det är alltså ett tankeskifte som måste till med hjälp av de goda känslor vi själva har förmågan att framkalla. Det är inte drogerna i sig som är farliga, utan det orealistiska självbedrägeri de skapar med känslan att kunna öppna dörren till lyckans slott. Att avslöja den lögnen kan man kalla en hälsosam hjärntvätt. En frisk tanke föder de goda handlingar som ger en sann välbehagskänsla.

Kort sagt är det med ett drogfritt sunt förnuft och ett jordnära förhållningssätt som man kan hitta en bra känslobalans som ger förmågan att njuta av de små lyckostunder som livet ger.

Gunnar Holmström, pensionerad beroendeterapeut och konstnär i Väckelsång