Det är skillnad på kniv och kniv

Insändare Artikeln publicerades

Först skedde det tragiska för en gammal man som med stolthet bar ett kärt gammalt minne i form av en kniv.

Något som rimligtvis borde ha föranlett en något annan reaktion än att ge honom dagsböter och så vidare. Inte ens med en väldigt generös fantasi kan man föreställa sig något annat än han bar den med nostalgiska minnen och så vidare.

Sedan har vi ett stressat kommunalråd. Okej, det är inte lätt att ha en så hög befattning och vara mamma och ha hem att ansvara för. Det kan köra ihop sig rejält ibland och jag har full respekt för att med alla beslut som ska tas och stundtals ganska snabbt och att man ska hinna med allt och lite till, så klickar det ibland.

Två personer, två olika bedömningar, där det rimligtvis inte ska vara någon som helst skillnad. Vart tog begreppet likhet inför lagen vägen? Ingen av dem ska ha något straff, i rimlighetens namn. Återigen bör påminnas om att lägga krutet på de riktiga busarna, i stället för de som försöker leva sitt liv så gott de kan.

Carina