Det fria ordet i Växjö kommun måste värnas

Insändare Artikeln publicerades

Tankarnas trädgård Växjö är en förening som anordnar ideologiska, filosofiska och politiska samtal över generations-, organisations- och partigränser.

Vi ser öppenhet och utbyte av olika åsikter som grundläggande för ett bra samtal. I de flesta fall har vi hållit våra arrangemang i Det fria ordets hus. Det har passat vår verksamhet och vår grundidé om det fria åsiktsutbytet utmärkt. Vi vill därför med kraft protestera mot att kommunen förbjudit en viss åsiktsriktning, den som Kommunistiska partiet företräder, att få hålla ett möte i Det fria ordets hus om en kommande bok om ryska revolutionen och utvecklingen i Sovjetunionen/Ryssland de hundra år som gått sedan dess.

Ett kommunalt Det fria ordets hus måste värna den fria åsiktsbildningen. Då måste alla slags åsikter och ideologier få förekomma, så länge dessa inte är straffbara enligt lag. Detta måste bli tydligt i den nya policy som nu ska utarbetas. Annars är inte Det fria ordets hus en öppen, demokratisk arena. Då lever det inte upp till sitt namn.

Pål Karlsson, ordförande Tankarnas trädgård Växjö