Det går bra för Sverige – men Växjö behöver ett nytt ledarskap

Debatt Artikeln publicerades

Det går bra för Sverige. Socialdemokraterna tror på framtiden. Varje generation ska kunna få det bättre än sina föräldrar. Detta kräver modiga beslut, ekonomiska investeringar och en tydlig omfördelningspolitik. Detta väljer socialdemokraterna före orättvisa skattesänkningar. Vi tror på ett jämlikt samhälle där vi investerar i välfärden.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har lyckats vända ett underskott på 60 miljarder efter alliansens regeringsår och i år beräknas överskottet bli 80 miljarder kronor. 40 miljarder använder vi till att betala av på statsskulden, lika mycket investeras i välfärden och samhällsbygget.

• 250 000 fler är i arbete sedan regeringen tillträdde.

• Ungdomsarbetslösheten har halverats och är den lägsta sedan 2003.

• Vi satsar mer på polis och försvar, men stärker också skola och sjukvård.

• Barnbidraget höjs med 200 kronor i månaden och studenternas studiebidrag höjs med 300 kronor varje studiemånad. Det är första gången på tio år som barnbidraget höjs.

• Pensionärsskatten sänks successivt och bostadstillägget ökar.

Barnfamiljer kommer att få en tryggare ekonomi. Den generella välfärden stärks och ojämlikheten minskar. Sverige ska hålla ihop. En del av den svenska modellen är att pension ska betraktas som uppskjuten lön och därför ska de som byggt upp vårt land inte straffas med mer skatt.

Politik gör skillnad och med en socialdemokratisk politik får vi ett samhälle som håller ihop. Vi får ett samhälle där alla vågar tro på en möjlighet om att kunna få det bättre. Ett samhälle där ungdomar vågar drömma om att allt är möjligt.

Vi vill fortsätta vårt samhällsbygge och säkra välfärden. Den ska betalas av oss alla gemensamt, så att vi ska kunna ta del av den när vi behöver den. Därför hoppas vi att socialdemokraterna får fortsatt förtroende i riksdagsvalet i september. En socialdemokratiskt ledd regering är bra för Sverige.

I Växjö kommun styr inte Socialdemokraterna. Vi vill ändra på det. Socialdemokraterna i Växjö vill inte längre se kriminalitet som uppstår för att vår kommun blir allt mer segregerad, vi är trötta på sjunkande skolresultat och besparingar på våra äldre. Vi är trötta på onödiga glashus.

Socialdemokraterna vill ha ett Växjö där man inte bara ska bo, utan också leva. En kommun som är inkluderande och som inte ställer grupper mot varandra. Socialdemokraterna i Växjö vill se likvärdiga skolor där barnen lyckas utifrån sina förutsättningar och säkerställa att våra äldre känner sig trygga om hälsan sviktar. Vi vill satsa på välfärden, skolan och omsorgen.

Växjöborna ska komma i arbete, därför måste kommunen samarbeta mer med näringsliv och universitet. Socialdemokraterna vill att våra ungdomar ska kunna bo i hyresrätter till rimliga hyror. Vi måste med all kraft bekämpa ojämlikheten. För att detta ska bli verklighet behöver Växjö ett nytt ledarskap. Socialdemokraterna är beredda att ta över.

Malin Lauber (S), kommunalråd