Det måste satsas mer på förlossningsvården

Eva Johnsson (KD) ,
Fler förlossningsplatser, bättre arbetssituation för barnmorskor och nationellt kompetenscentrum för förlossningsvård. Eva Johnsson (KD) vill se en rejäl satsning på förlossningsvården.
Foto:Christine Olsson/TT
Fler förlossningsplatser, bättre arbetssituation för barnmorskor och nationellt kompetenscentrum för förlossningsvård. Eva Johnsson (KD) vill se en rejäl satsning på förlossningsvården.

Kristdemokraterna vill förbättra förlossningsvården, både för den födande kvinnan och för personalen. Det skriver Eva Johnsson (KD).

Svensk förlossningsvård lider av födslovånda och Kronoberg är tyvärr inget undantag. Även den här sommaren har kvinnor hänvisats till andra förlossningskliniker än vår egen Växjö. Konsekvensen blir att kvinnor tvingas till långa bilresor på grund av stängda förlossningskliniker och överfulla BB-avdelningar. Barnmorskor flyr yrket. De som finns kvar slår knut på sig själva för att ge kvinnor hjälp och stöd och barn en bra start i livet. Det är helt oacceptabelt.

Problemet har eskalerat och vi har sett det. Därför satsar Kristdemokraterna 2,5 miljarder kronor på förlossningsvården de närmaste tre åren – 750 miljoner kronor mer än regeringen – i höstens budget.

Vi vill förbättra för både den födande kvinnan och för förlossningspersonalen.

Vår satsning innebär fler förlossningsplatser. Det skulle göra att vi kan ta emot 5 000 fler kvinnor per år. I glesbygd där det är långt till BB ska det finnas möjlighet att bo på patienthotell innan förlossningen, både för kvinnan och hennes partner. Blivande mammor ska inte tvingas föda i bilen.

Vi vill också införa ett nationellt kompetenscentrum för förlossningsvård. I dag drabbas många kvinnor av förlossningsskador som påverkar dem livet ut. Genom att höja kompetensen och införa nationella riktlinjer kan vi minimera dessa skador och skapa en mer jämlik vård.

Arbetssituationen för barnmorskor och undersköterskor måste också förbättras. De behöver bli fler, varje dag ska inte vara en sprintmarsch på jobbet. Det orkar ingen.