Eleverna går miste om erfarna lärare

Debatt Artikeln publicerades

Arbetsgivarna måste värdesätta de lärare som väljer att vara kvar och inte byter skola för att höja sin lön. Det är oroande för den svenska skolans långsiktiga utveckling att man inte uppskattar och premierar erfarenhet och kontinuitet.

Den svenska skolan måste slå vakt om de erfarna lärarna, anser Lärarnas Riksförbund.
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Den svenska skolan måste slå vakt om de erfarna lärarna, anser Lärarnas Riksförbund.

Ska svensk skola kunna klara utmaningen med lärarbrist och kvalitetsproblem, måste man slå vakt om de erfarna lärarna. De utgör ryggraden i skolan, de kan rutinerna, de har kollen och personkännedomen. Det gäller att ta tillvara, uppskatta och premiera dessa lärares engagemang, erfarenhet och kompetens. Erfarenhet och kompetens som är nyckelfaktorer för att till exempel vara mentor för nya lärare. Att våra skolor i Växjö kan behålla erfarna skickliga lärare gynnar ytterst eleverna.

Men just dessa lärare, som har arbetat länge på samma skola, tjänar i stället ofta sämre än de som nyligen börjat där. Äldre lärare vittnar om hur de halkar efter lönemässigt. En granskning av tidningen Skolvärlden visar att äldre lärare som säger upp sig ersätts av yngre kollegor som, trots att de har mindre erfarenhet, får högre lön. Ofta kan det skilja uppåt fyra tusen kronor i månadslön mellan lärare som slutar och lärare som nyanställs.

I stället för att satsa på att bygga en lönestruktur som gör det möjligt för alla lärare att ha en positiv löneutveckling genom hela yrkeslivet, gör arbetsgivaren punktinsatser. De tror att man genom kortsiktig budgivning om nya lärare kan få kompetens, men det är minst lika viktigt att långsiktigt säkra kompetensen. Man satsar inte på de lojala lärarna. Den kontinuitet, kvalitet och trygghet som de befintliga lärarna har levererat värdesätts inte. Arbetsgivare borde i högre utsträckning premiera erfarenhet och ansvarstagande.

Dessutom kan man spara in på höga rekryteringskostnader för nya lärare. Enligt beräkningar från Norrköpings kommun ligger kostnaden på drygt en kvarts miljon kronor per rekrytering. Den största delen utgörs av en minskad effektivitet under den ofrånkomliga inskolningstiden, samt tidsåtgången för handledning på olika nivåer. Det finns ingen anledning att tro att det är billigare i Växjö. Vi ser nu en personalomsättning runt 10 procent senaste året, och det är en stigande siffra.

Detta ska alltså ställas mot värdet av att behålla erfarna och legitimerade lärare. Parallellt med löneökningar för alla måste arbetsgivarna också göra bredare satsningar för att bli attraktiva lärararbetsgivare. Det handlar om investeringar i arbetsmiljö och fortbildning. En klok arbetsgivare ger sina anställda en god arbetsmiljö och möjligheter att utvecklas.

Det handlar om att ge lärare rätt förutsättningar, rimlig arbetsbörda och bra lön för att de ska fortsätta och känna sig uppskattade. Det är viktigt i tider av alltmer akut lärarbrist.

Peter Hagelberg, kommunombud Lärarnas Riksförbund, Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund