En åsikt helt tagen ur luften

Replik Artikeln publicerades

Bengt Qvistgaard svarar på Kjell Johanssons insändare den 5 mars om Åsnens fiskevårdsområde.

Foto: Hasse Holmberg / TT

Först ett klarläggande; huvudstyrelsen består av nio ledamöter som väljs av de tre skötselområdenas respektive stämmor och ingår också i skötselområdenas styrelser. Huvudstyrelsens ordförande är en av dessa nio och väljs varje år på föreningens stämma. Med andra ord – alla i huvudstyrelsen är valda på skötselområdenas egna stämmor. Allt i enlighet med föreningens stadgar.

Denna gång har Kjell Johansson bara fel.

Hans åsikt om toppstyrning är helt tagen ur luften liksom påståendet om tystad opposition. Ledamöterna i huvudstyrelsen är ju samma personer som sitter i skötselområdenas styrelser. Föreningens ambition är att verka för såväl de cirka 900 fiskevattenägarnas som fiskekortköparnas bästa. Då gäller det att kunna rekrytera tillräckligt många intresserade och kompetenta styrelsemedlemmar.

Svårigheten i detta konkretiseras tydligt i de problem som visat sig när nästan hela styrelsen, liksom valberedningens sammankallande, av skilda skäl, aviserat sin vilja att inte återväljas i Södra skötselområdets styrelse eller valberedning. Styrelsen ämnar nu föreslå stämman att organisationen ändras på så sätt att de tre skötselområdena utgår och att endast Åsnens Fvof kvarstår (kanske nio ledamöter inklusive ordförande).

Vid rekrytering av denna styrelse är det synnerligen viktigt att hela Åsnenområdet representeras i princip så som nu är fallet. Vinsten med denna organisation skulle vara att i stället för fyra endast behöva en styrelse, ordförande, kassör, sekreterare, kassa, stämma, valberedning etcetera.

För att ge möjlighet till utdelning, inte bara till de största fiskevattenägarna, har styrelsen aviserat ett förslag att också, genom stadgeändring, ge utdelning till de samfällda vattnen. Detta skulle innebära att i princip alla fiskevattenägarna i Åsnen blir delaktiga i det överskott som enligt stadgarna kan gå till utdelning.

Beträffande Johanssons befarade höjning av fiskekortspriser kan jag meddela att något sådant förslag inte finns med i styrelsens förslag till stämman. Ett årskort gällande hela sjön, cirka 15 000 ha, kostar 600 kronor för invånare i Tingsryds, Alvesta och Växjö kommuner. Övriga betalar 700 kronor.

Bengt Qvistgaard, sekreterare i Åsnens FVOF