Falsk matematik för att få till ett skrytbygge

Debatt Artikeln publicerades

Med nya friserade siffror håller de styrande fem partierna presskonferens om en fördjupad kostnadsutredning som ska sälja det nya ”stadshuset” till oppositionen och till medborgarna. Vi hade hoppats på en seriös utredning med rättvisande jämförelser men så blev det inte, skriver sex politiker i Vänsterpartiet.

Med de officiella siffrorna som presenterats av den moderatledda alliansen i Växjö blir det årligen fyra miljoner billigare med ett nytt kommunhus. Med samma officiella siffror blir det årligen 15 miljoner dyrare med ett nytt stadshus. Hur är detta möjligt? Jo, man blåser upp kostnaderna för renovering av nuvarande kommunhus och man underskattar kostnaderna för det nya när det passar de egna syftena.

Dessutom har man ”glömt” att ta med alla fördelar med det nuvarande kommunhuset. En sådan ekonomiskt viktig pusselbit har lämnats utanför kalkylerna, nämligen garaget under kommunhuset och p-platserna på gården. Ska de 200 p-platserna ersättas handlar det om cirka 100 miljoner i investering och 6 miljoner i årlig kostnad om det sker till motsvarande kostnad som kommunens nya garage under WTC-huset. Dyrt men medvetet borta i jämförelserna. Det som finns med i kalkylerna är bara 15 p-platser under nya huset och 45 fiktiva p-platser i så kallat p-köp.

Vänsterpartiets linje är att behålla nuvarande kommunhus i drygt tio år. Huset är funktionellt och behöver inte en standardhöjning om det ska rivas om drygt tio år. Hyran täcker kostnaderna för löpande underhåll och reparationer. På det viset sparar kommunen minst 15 miljoner i lägre hyreskostnad varje år (19 miljoner i hyra för det gamla i stället för 35 för ett nybyggt enligt alliansens siffror) och de pengarna ska användas till fler anställda i skola och omsorg. Under dessa drygt tio år ska frågan om nytt kommunhus utredas ordentligt vad gäller placering och utformning.

Vi i Vänsterpartiet känner starkt stöd från medborgarna i denna viktiga fråga. Vi välkomnar den stora mängden insändare där de flesta på olika sätt avfärdar alliansens skrytbygge vid stationen. Vi vill fortsätta en saklig debatt och vi väntar fortfarande på svar från den moderatledda majoriteten på en rad frågor. Modiga centerveteraner som manar de egna centerpartisterna till besinning har säkert många sympatier i alla partier. Vågar ni träda fram? Det är ju först 21 november fullmäktige ska besluta om denna för medborgarna så viktiga fråga.

Så, i god tid före fullmäktige borde M, C, L, KD och MP svara på några enkla frågor:

• Varför redovisar ni inte förlorade p-platser? Uppåt 100 miljoner ju betyder rätt mycket.

• Varför blåser ni upp kostnaderna för att stanna kvar i det rätt fräscha kommunhus vi har i Växjö?

• Varför vill ni inte ha en förutsättningslös planering av nytt kommunhus i framtiden?

• Varför vill ni elda på högkonjunkturen? Det fördyrar ju bara alla bostadsbyggen som planeras.

• Varför vill ni lägga 15 miljoner extra varje år på ett kommunhus i stället för på skola, vård och omsorg?

Örjan Mossberg (V), Eva-Britt Svensson (V), Håkan Frizén (V), Carin Högstedt (V), Ann-Christin Eriksson (V), Ylva Jönsson (V)​