Familjen och musiken två viktiga delar i kyrkovalet

Lars-Erik Carlsson, 
Björn W Stålne, 
Agneta Nordlund-G:son ,
Lars-Erik Carlsson, 
Björn W Stålne och Agneta Nordlund-G:son menar att det finns många viktiga delar i varför det är viktigt att rösta i kyrkovalet.
Foto:Johan Nilsson/TT
Lars-Erik Carlsson, 
Björn W Stålne och Agneta Nordlund-G:son menar att det finns många viktiga delar i varför det är viktigt att rösta i kyrkovalet.

Förutom vårdandet av trosfrågor är Svenska kyrkan en mycket viktigt aktör när det gäller det diakonala arbetet i samhället för att stötta och hjälpa behövande. Där det profana samhällets sociala resurser inte räcker till är diakonverksamheten en räddningsplanka för många – inte minst i Växjö med sitt Diakonicentrum.

Kyrkan spelar också en viktig roll för familjen och särskilt för barn och unga, där konfirmationen kan bli en trygg grund att stå på, när man växer upp.

En roll som är en självklarhet för alla, oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte, det är kyrkan som musikinstitution. Musiken i kyrkan har två funktioner: dels som budskapsbärare i mässan dels i musikgudstjänster och konserter, där inte minst den estetiska funktionen spelar en avgörande roll för lyssnaren. 


Kyrkan som konsertrum ger många möjlighet till upplevelser och reflektion. 
I Växjö är vi väldigt lyckligt lottade med ett mycket rikt musikliv framför allt uppburet av de många körerna. 
Dessutom kan vi konstatera att kyrkans musikverksamhet lockar väldigt många åhörare som annars inte skulle gå till kyrkan.

Om vi därtill lägger att domkyrkan är Växjös mest besökta turistmål inser vi att kyrkan spelar en väldigt viktig roll i alla människors liv. Därför är det angeläget att vi inser att vi ska rösta också i kyrkovalet. 

I arbetet med att föreslå kandidater till de olika nivåerna i kyrkan – kyrkomötet, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige – finns ett antal nomineringsgrupper.


Borgerligt alternativ är en av dess nomineringsgrupper. I vårt arbete inför nästa mandatperiod som vi nu går att rösta om, är diakonin, familjen och musiken tre viktiga områden. 
För att vara med att styra kyrkans utveckling är det viktigt att gå och rösta.
 Och för att påverka åt rätt håll bör man självfallet rösta på Borgerligt alternativ.