Fokus på att öppna människors sinnen

Insändare Artikeln publicerades

Nyckeln till förståelsen av beroendeprocesser innebär att fokusera på sinnesförändringens betydelse. Men i debatten om samhällets och individens förhållande till de droger som kan förändra våra sinnen är det själva drogerna som kommer i centrum. Skall de vara legala eller inte, om lagliga - hur skall de distribueras, portioneras och kontrolleras?

Sinnesförändringen i sig är inte klandervärd, det är hur den kommer till som behöver diskuteras. Att manipulera sinne och känslor med yttre medel, kemiska eller naturväxta, innebär alltid en risk för att ett beroende kan utvecklas. På ett helt annat sätt förhåller det sig om du kan åstadkomma sinnesförändringen med dina egna inneboende och medfödda resurser. Då har du kontroll över dig, dina sinnen, känslor och din attityd till det som sker omkring dig.

Diverse repressiva metoder har föga framgång när det handlar om att hjälpa människor som har fastnat i ett osunt och skadligt beroende av droger – oavsett om de kallas alkohol, narkotika eller något annat. Efter kroppslig avgiftning handlar det om att ”avgifta själen”. Det betyder att se realistiskt på verkligheten och att lära sig att undvika negativa tankar genom att koncentrera sig på att vara snäll mot sig själv. Det blir de första stegen mot att skapa sin egen positiva sinnesförändring.

Ingen klarar i längden att vara nykter och drogfri med viljekraft och eget eller andras tvång. Det behövs en annan kraft genom en ny livshållning där solstrålarna får hjälp att genomborra de mörka molnen. Solen finns i var och en av oss, liksom mörkret. Det gäller att mentalt massera blockerade kanaler och acceptera att människan faktiskt är skapad för att må bra.

Det är när miljöer, kroppar och själar utsätts för gifter som natur och människors hälsa hotas. När energi läggs ner på att diskutera om till exempel cannabis skall legaliseras känns det som slöseri. I stället borde mer resurser användas för att öppna människors sinnen för positiva förändringar. Mer musik, litteratur, teater och konst är bättre än mer repression.

Gunnar Holmström, konstnär och pensionerad beroendeterapeut