För att kunna göra medvetna matval krävs kunskap

Debatt Artikeln publicerades

Hållbar mat är en viktig framtidsfråga för världen och Kronoberg. Hos de flesta är i dag distansen till matproduktionen stor, både fysiskt och mentalt. Med kunskap tror vi att fler kan och vill göra medvetna val. Vilket är en del i en hållbar matproduktion och också ett syfte med MAT2018.

”Sommarens uteblivna regn har fått stora konsekvenser för många lantbrukare, inte minst i Kronoberg”, skriver Christel Gustafsson och Martin Myrskog på Region Kronoberg.
Foto: Johan Nilsson/TT
”Sommarens uteblivna regn har fått stora konsekvenser för många lantbrukare, inte minst i Kronoberg”, skriver Christel Gustafsson och Martin Myrskog på Region Kronoberg.

Matproduktion har effekter på miljön, positiva såväl som negativa. Våra historiska val av mat har format en stor del av våra bygder, och gör så än i dag. Vi svenskar värderar öppna marker högt. Det märks på fastighetspriser där fält och betande kossor höjer värdet jämfört med skog. Bibehållande av dessa landskap bygger på företag som är beroende av efterfrågan på maten som produceras. I gengäld skapar primärproduktionen grund för livsmedelsföretag och lokal utveckling. Mat är också glädje, hälsa och välbefinnande.

Tareq Taylor, som är en av deltagarna på MAT2018 har en god förmåga att genom sitt mathantverk visa på dessa kopplingar på ett lustfyllt sätt. Att vara medveten och ta ansvar behöver inte vara tungt.

Vi tar för givet att det ska finnas bröd i butiken och rent vatten i kranen, varje dag. Efter sommarens vattenbrist har fler fått insikt i att matproduktion bygger på ekologiska system i balans och bärkraftiga företag. Fler har också fått insikt i hur sårbar vår mat- och vattenförsörjning faktiskt är.

Sommarens uteblivna regn har fått stora konsekvenser för många lantbrukare, inte minst i Kronoberg. Extrema temperaturer har inneburit påfrestningar för djuren och kraftigt reducerade skördar. Kriser måste alltid hanteras omgående. Men samtidigt behöver vi tänka framåt. Hur minskar vi riskerna och hur kan vi säkra vår matförsörjning på sikt?

Regional matkultur är en grund för destinationsutveckling, sysselsättning och landsbygdsutveckling. Som projektägare till MAT2018 vill Region Kronoberg bidra inom dessa områden. Det är en fantastisk arena för matentreprenörer att visa hur Kronoberg och Småland kan smaka. Men också för dialog och kunskapsuppbyggnad. Kunskap om vad hållbar mat är. Hållbar för hälsan men också för miljön och för fler företag.

Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör, Martin Myrskog, regiondirektör Region Kronoberg