För dålig kvalitet på många av länets vägar

Insändare Artikeln publicerades

Vi har på senare tid kunnat notera engagerade inlägg inom infrastrukturen. Man snuddar här även vid det allmänna sekundärvägnätet.

På 50 år har vi inte haft så knöliga och ojämna vägbeläggningar som i dag på vissa vägar, skriver Nils-Eric Johansson.
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
På 50 år har vi inte haft så knöliga och ojämna vägbeläggningar som i dag på vissa vägar, skriver Nils-Eric Johansson.

Efter ett långt aktivt liv i allmän väghållning och även delvis som lastbilsförare upplever jag här den ojämförligt största eftersläpningen. 40 procent av de allmänna vägarna i Kronobergs län har inte anständig standard och mötesbredd för tunga fordon.

Vi hade tidigare Vägverket som med kraft och kunskap förbättrade alla vägkategorier och en engagerad länsvägnämnd representerande direkt behov av bra vägar.

En kontinuerlig upprustning pågick ända in på 1990-talet. Av kategorin smala vägar har bara en väg i sin helhet förbättrats på mera än 20 år.

Beslutet att få in väg 941 i senaste länstransportplanen kom till efter rena utmattningen mot TRV efter tio års kamp genom Regionförbund och prioritering av tre större länsövergripande tunga organisationer.

Vägarna är samhällets livsnerv. Näringslivet behöver ett starkare inflytande. Detta förutsätter också att någon lyssnar.

Det behövs mera ambitioner och engagemang. Inte tvärtom. Trafiklinjemarkeringarna har på 50 år aldrig varit så nerslitna och bitvis helt borta. Från Fröseke kapell och två kilometer mot Älghult är spärrlinjemarkeringarna felaktiga på ett trafikfarligt sätt och har så varit i ett år.

På 50 år har vi inte haft så knöliga och ojämna vägbeläggningar som i dag på vissa vägar. Exempel Älghult - Grönskåra och genom Rydefors - Alstermo.

Vidare är beklämmande att man inte vid omläggning av asfalt förmår att återställa i någorlunda ursprungligt skick. Man gjorde bättre asfaltarbeten fram till 1990-talet då man förjusterade med väghyvel och varma asfaltmassor. Inte nog med tidigare nämnda trafiklinjemålning. På samma sträcka är asfalten av dålig kvalitet. Efter läggningen hösten 2016 hängde stenmaterial i luften i flera månader. Trots varningstavlor och 50 km/tim, med massor av förstörda vindrutor som följd. Har man handlat upp för dålig kvalitet eller är det fel i utförandet?

Det får ju inte bli slaghål i en ny asfaltbeläggning. Året efter TRV:s ”beryktade” arbetsinsats på väg 941 fick man laga beläggningen på ett 30-tal ställen mellan Gödeshult och Stenbrohult.

Om TRV i utredning avser ändra antalet vägklasser måste det bli färre. Inte flera om det ska stämma överens med konsekvenserna i Regeringens landsbygdsprogram och infrastrukturministerns uttalande intentioner.

Nils-Eric Johansson, Björkeboda