Forskare baserar inte resultat på handplockade exempel

Dino Viscovi ,
Foto:Anders Wiklund/TT

Dino Viscovi svarar på Detlef Quasts insändare ovan om äldre och modern IT.

Det är bra att Smålandspostens läsare är skeptiska. I nästan all forskning finns brister och saker som kan göras bättre. Däremot är det ovanligt att forskare baserar sina resultat och slutsatser på handplockade exempel. De siffror vi publicerat bygger på en enkätundersökning där 1 264 slumpmässigt valda personer, mantalsskrivna i Sverige, får representera befolkningen mellan 65 och 85 år.

Enkätsvaren visar att 80 procent av de äldre har en eller flera apparater (smarttelefon, surfplatta, dator och så vidare). De flesta är alltså digitalt utrustade och därtill aktiva, och många av dem naturligtvis mycket kunniga och allsidiga i sin teknikanvändning.

Men var femte har ingen teknik alls, och tendensen är att det därtill sker en utfasning över tid. Och det är just detta vi tycker är viktigt att påtala för allmänheten såväl som beslutsfattarna. Vi kan nämligen inte räkna med att alla över 65 om några år kommer att vara digitalt aktiva. För att hänga med i digitaliseringen fordras en kontinuerlig uppdatering av maskin såväl som användare, och långt ifrån alla klarar detta. Under överskådlig tid kommer det alltså att finnas hundratusentals äldre som inte har tillgång till digital teknik – och detta tror vi är viktigt för oss alla att ta hänsyn till.

Jag vill passa på att särskilt framhålla det viktiga arbetet som görs av SeniorNet, där äldre it-kunniga personer utbildar och lotsar andra äldre helt ideellt.

Den som vill fördjupa sig i våra resultat kan till exempel titta i tidskriften Information, Communication & Society: Olsson, Samuelsson, Viscovi, 2017: "At risk of exclusion? Degrees of ICT access and literacy among senior citizens."